Vallavolikogu määrused | Viimsi vald

Vallavolikogu määrused

Kehtivad Viimsi Vallavolikogu määruste terviktekstid valdkonniti (viited Riigi Teatajale)

Alusdokumendid

Viimsi valla põhimäärus