Tööpakkumised | Viimsi vald

Tööpakkumised

Viimsi vallavalituse kollektiiviga on oodatud liituma:

Vallasekretäri abi

Peamisteks tööülesanneteks on vallavalitsuse istungite protokollide, korralduste ja määrusete vormistamine, õigusaktide avaldamise korraldamine Riigi Teatajas, korrektse, täpse ja õiguspärase dokumendihalduse tagamine, dokumendihaldusalaste juhiste välja töötamine ning järelevalve teostamine nende täitmise üle, dokumendihaldussüsteemi administreerimine.

Kandideerimisavaldust koos lisadega ootame 31. märtsiks 2019. a personal@viimsivv.ee või kandideeri SIIN.

pilt

Personali- ja haldusosakonna peaspetsialisti

Peamisteks tööülesanneteks on vallavalitsuse ja valla asutuste personalitöö dokumentatsiooni haldamine ja personaliarvestuse pidamine, töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldamine ja vastava dokumentatsiooni haldamine, töövahendite tellimine ja koristusteenuse korraldamine, osalemine personali- ja haldusvaldkonnaga seotud projektides.

Kandideerimisavaldust koos lisadega ootame 24. märtsiks 2019. a personal@viimsivv.ee või kandideeri SIIN.

pilt