Noortevolikogu 2023/2024

noorNoortevolikogu on Viimsi Vallavolikogu juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis. 

Noortevolikogu tegevuse eesmärkideks on noorte huvide esindamine vallas; kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel, noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse soodustamine ning noorteürituste korraldamine ja noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Viimsi Noortevolikogu 2023/2024 koosseisu moodustamiseks toimuvad septembrikuus valimised. Kandideerimiseks peab esitama 7.-26. septembril siin kandideerimisavalduse ja motivatsioonikirja. Kandideerimisdokumente on võimalik esitada kuni 26. septembrini kell 23:59.

KONTAKT

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 
602 8862
kadi.bruus@viimsivv.ee