Biojäätmete kompostrite eeltaotlus

BIOJÄÄTMETE KOMPOSTRITE EELTAOTLUS

Viimsi vallavalitsus on esitamas taotlust Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KiK) Viimsi valla elanikele mõeldud biojäätmete kodukompostrite hankimiseks. Taotluse koostamise aluseks on Viimsi vallas jäätmeveo lepingut omavate eraisikute esitatud komposterite hankimise eeltaotlus. 

Kui KiK’ilt saadakse positiivne otsus, siis Viimsi Vallavalitsus korraldab kompostrite ostmiseks hanke. Kompostrite hanke läbiviimise järgselt võetakse eeltaotluse täitnutega ühendust ja sõlmitakse vastavasisuline leping. Seejärel tuleb eeltaotluse esitanud isikutel tasuda üheskordselt 10% komposteri hinnast (s.o. kuni 30 €). Omaosaluse kohustust ei teki, kui KIK ei rahulda vallavalitsuse taotlust ja/või ebaõnnestub komposterite hange. 

Komposterist huvitatud eraisikutel tuleb eeltaotlus esitada hiljemalt 25. septembriks 2020. a Viimsi valla iseteeninduskeskkonna kaudu. Pärast KiK’i positiivset otsust võetakse eeltaotluse esitanutega ühendust, et sõlmida komposterite üleandmiseks vajalik leping. 

Eeltaotluse saab esitada ning sellele järgneva kompostrite üleandmise lepingu sõlmida Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusega lepingut omav kinnistuomanik (eraisik), kelle elukoht oli 31.12.2019. a seisuga Viimsi vald.  

LISAINFO

KONTAKT

Toomas Luhse
Keskkonna vanemspetsialist
E-post: toomas.luhse@viimsivv.ee
Telefon: 602 8877, 5563 0865

Vastuvõtuajad 
E 14.00 - 17.30 
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00