I klassi astumine | Viimsi vald

I klassi astumine

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 2019/2020 õppeaastaks toimub 1.-31. märtsini.

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2019. Hilisema sissekirjutuse puhul määratakse kool, kus on vabu õppekohti.

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas I klassi määramine elektroonilises süsteemis ARNO. Kooli valiku puhul arvestatakse lapse elukoha lähedust, sama pere laste õppimist ühes koolis ning võimalusel lapsevanema soovi.

Info taotluste esitamise kohta avaldame veebruarikuu jooksul. Rohkem teavet saab ka infotunnil 19. veebruaril kell 18 Viimsi huvikeskuses.

Kontakt

Aet Tampuu
Telefon: 602 8868
E-post: aet.tampuu@viimsivv.ee
üldhariduse vanemspetsialist