Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine

Taotle korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamist SIIN

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse üks kord aastas 20. jaanuariks

  • kui kinnistul ei elata

  • kinnistut ei kasutata

  • jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (suvila omanik), mis on  1. maist kuni 30. septembrini

Vabastuse taotluse juurde tuleb võimalusel lisada vabasust taotleva perioodi varasema aasta elektri- ja/või vee näitude väljavõtted.

Vastavalt jäätmeseadus § 69 lõikele 5 esitab korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud kinnistu omanik üks kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, kirjaliku kinnituse, et kinnistul endiselt ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

LISAINFO

KONTAKT  

Aet Põld 
Keskkonna vanemspetsialist 
E-post: aet.pold@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8859  

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30   
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00