Lapsehoiu teenus ja toetuse taotlus

Viimsi vallas elavatel lastel on võimalik käia kas täis- või osalise ajaga eralastehoius nii Viimsis kui ka mujal omavalitsustes.Viimsis asuvad lastehoiud leiate siit. Leides endale sobiva lastehoiu palume teil võtta ühendust lastehoiu juhatajaga, et sõlmida kohakasutusleping. 

Lapsehoiutoetuse taotlemiseks logige ARNO süsteemi sisse ID-kaardiga või Mobiil-IDga. Valige menüüst "Minu lapsed" > "Eralastehoiu toetuse taotlus", esitage taotlus, lisades juurde teenusepakkuja arve ja maksekorralduse. Esitatud taotlused vaadatakse läbi ja tehakse väljamakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

LAPSEHOIUTAOTLUST ESITAMA

Kuni 31.märtsini 2021 makstakse lapsehoiu toetust lapsevanemale, ARNOs esitatud eralastehoiu toetuse taotluse alusel. 

MUUDATUSED TOETUSE MAKSMISES ALATES 1.APRILLIST 2021

  • Alates 1. aprillist 2021 on nõutav lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas toetuse maksmise kuul.
  • Viimsi vald hakkab 1. aprillist 2021 ostma erasektorist toetuslepingutega eralapsehoiu teenust. See tähendab, et valla koostööpartneritest eralapsehoiud hoiavad lapse kohatasu võrdse munitsipaallasteaiaga ehk kohatasu saab olema 58 eurot.
  • Eralastehoiud teatavad vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks 2021, kas nad liituvad valla uue toetuslepinguga (lapsevanemale jääb kohatasuks 58 eurot) või valivad vabatahtliku toetuse lepingu (lapsevanema kohatasu hakkab sõltuma eralastehoiu hinnakirjast ning on reeglina kõrgem kui 58 eurot). Viimsi valla kodulehel on alates 5. märtsist ära toodud eralastehoiud, kes hoiavad lapse kohatasu 58 euro raames, samuti need eralapsehoiud, kellel kohatasu on kõrgem.

OLULINE MLA KOMPLEKTEERIMISEGA SEOTUD INFO SEOSES 2021/2022 ÕPPEAASTAGA

Eralastehoius käiv laps võib olla MLA Viimsi Lasteaedade järjekorras, aga kui lapsevanem ei soovi saada MLA kohapakkumist jooksvaks õppeaastaks (2021/22), peab ta ARNO süsteemis soovitud õppeaasta edasi lükkama. Kui seda edasi lükatud ei ole ja lapsele on MLA kohapakkumine tehtud ning lapsevanem pakkumisest loobub, kaotab ta eralastehoiu toetuse hetkest, mil oleks pidanud hakkama kehtima MLA kohapakkumine (näiteks 1. septembrist 2021). Õppeaasta edasilükkamisega jääb lapsele võimalus käia eralastehoius, aga taotleda soovi korral MLA kohta tulevikus (näiteks 2022/23 õppeaastal). Täpsema juhise leiate siit.

LISAINFO

Kaie Palumets 
Alushariduse vanemspetsialist 
E-post:  kaie.palumets@viimsivv.ee
Telefon602 8844