Lennart Meri preemia

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia  eesmärk on väärtustada Lennart Meri vaimset pärandit.

Fotol on EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku seinal asuv bareljeef Lennart Merist. Foto: Martin Jaško

Lennart Meri preemiat (varasemalt stipendium) hakati välja andma 2014. aastal. Preemia, väärtusega 3200 eurot antakse üle president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel. 

Kes saab esitada preemia taotluse?

▪️ humanitaarteaduste* õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse-, magistri-, või doktoriõppe üliõpilane erialase uurimistöö kirjutamise eest või

▪️ humanitaarteaduste valdkonna magistrant või doktor, kes on omandanud magistri- või doktorikraadi kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul

▪️ kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga

 

 

 

VIIMSI VALLA AUKODANIKU PRESIDENT LENNART MERI STIPENDIUMI JA PREEMIA ON PÄLVINUD                    

▪️ Karin Nugis  28.03.2014    stipendium    2500 €
▪️ Diana Haapsal        26.03.2015    stipendium    2500 € 
▪️ Kristiine Kikas        29.03.2016    preemia    2500 € 
▪️ Marie Kõiver        29.03.2017    stipendium    3200 € 
▪️ Liisa-Helena Lumberg    29.03.2018    preemia    3200 € 
▪️ Doris Kristina Raave    29.03.2019    stipendium    3200 € 
Katseline uurimus emakeele ja esimese võõrkeele taju mõjudest teise võõrkeele omandamisel - Doris Kristina Raave 
▪️ Lilian Jõesaar 25.03.2020 stipendium 3200 € 
▪️ Hannes Hugo Urbla 29.03.2021 preemia 3200 € 

 

PRESIDENT LENNART MERI PREEMIA TAOTLEMISE TÄHTAEG ON 10. JAANUAR

Humanitaarteaduste õppekaval studeeriv kandideerija taotlus peab sisaldama:

▪️ Ees- ja perekonnanimi;
▪️ isikukood;
▪️ arvelduskonto number; 
▪️ eluloo- ja haridustee kirjeldus; 
▪️ seos Viimsi vallaga;
▪️ uurimistöö teema (kavand) ja soovituskiri uurimistöö juhendajalt;
▪️ lühike sisukirjeldus ja koostamise ajakava;
▪️ kirjalik nõusolek esitatud uurimistöö või selle koostamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedias, Viimsi Teataja, koduleht).

Humanitaarteaduste valdkonna lõpetanud magistrandist või doktorist kandideerija
(või kokkuleppel kandidaadiga kolmas isik põhjendatud esildisega) taotlus peab sisaldama:

▪️ Ees- ja perekonnanimi;
▪️ isikukood;
▪️ arvelduskonto number; 
▪️ eluloo- ja haridustee kirjeldus;
▪️ seos Viimsi vallaga;
▪️ koostatud uurimistöö (võib olla koostatud ka Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes); 
▪️ kirjalik nõusolek esitatud uurimistöö või selle koostamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedias, Viimsi Teataja, koduleht).

 

KONTAKT ja LISAINFO

Kaija Mägi 
Huvihariduse vanemspetsialist
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee  
Telefontel (+372) 602 8860|

*Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.

▪️ Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise kord