Munitsipaallasteaia lasteaiatasu soodustus

Soodustuse suurus

Lasteaiatasust 50% (lasteaiatasu suurus ühe lapse kohta 58 € kuus)

Tingimused soodustuse saamiseks

  • Perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine Viimsi valla munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaed) või vähemalt üks laps käib Viimsi valla munitsipaallasteaias ning teine samal ajal mõnes Viimsi Vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias. (NB! Väike Päike on eralasteaed)
  • Laste ja mõlema lapsevanema elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist ühe lapsevanema puhul vähemalt aasta, ja seda nii taotluse esitamise kui soodustuse kehtimise ajal.

Kuidas soodustust saada

Soodustuse saamiseks peab täitma ühekordse taotluse SIIN. Kui lapsevanemal puudub võimalus kasutada süsteemi, palume täita taotlus paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse infospetsialisti juures või võtta ühendust alushariduse spetsialistiga telefonil 602 8844 või e-posti teel svetlana.kubpart@viimsivv.ee.

Soodustuse määramisest

Soodustus määratakse ainult Viimsi valla munitsipaallasteaedades käivatele lastele.

Soodustuse kehtivus

  • Kui taotlus on laekunud Viimsi Vallavalitsusse enne 15. kuupäeva hakkab soodustus kehtima jooksvast kuust.
  • Kui taotlus laekub pärast 15. kuupäeva hakkab soodustus kehtima järgnevast kalendrikuust.
  • Soodustus lõppeb, kui muutuvad selle määramise alused.

Õigusaktid