Raieloa taotlemine | Viimsi vald

Raieloa taotlemine

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Väljastatud raieloa kehtivus on 3 kuud.

Raeluba saad taotleda SIIT