Ühekordne toetus pensionäridele

Ühekordse pensionäride toetuse taotlus

Toetust 70 € makstakse vanadus-, rahva-, ja eelpensioni saajatele, kelle elanikeregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2017.

Viimsi Vallavalitsuse 15.05.2018 korralduse nr 273 alusel makstakse toimetuleku parandamiseks ka käesoleval aastal täiendavat toetust pensionäridele.

Vajalikud sammud

  • Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus, kus on ära toodud taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed ja pangakonto number. Pangakonto puudumisel saab toetuse kätte sama avalduse alusel Viimsi Vallavalitsuse kassast.
  • Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 15. oktoobriks 2018 eelnimetatud kontaktil või e-posti aadressile info@viimsivv.ee.
  • Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 25. oktoobrist kahe nädala jooksul.
  • Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 25. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2018.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Õigusaktid