Ühekordne toetus pensionäridele

Ühekordse pensionäride toetuse taotlus

Toetust 80 € makstakse vanadus-, rahva-, ja eelpensioni saajatele, kelle elanikeregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2018. Viimsi Vallavalitsuse 27.08.2019 korralduse nr 516 alusel makstakse toimetuleku parandamiseks ka käesoleval aastal täiendavat toetust pensionäridele.

Vajalikud sammud

  • Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus, kus on ära toodud taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed ja pangakonto number. Pangakonto puudumisel saab toetuse kätte sama avalduse alusel Viimsi Vallavalitsuse kassast.
  • Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 1. oktoobriks 2019 e-posti aadressile info@viimsivv.ee või Eldi Pärdile tel 6028825.

  • Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 15. oktoobrist.

  • Esmaseid taotlusi võetakse vastu alates 16.09.2019 ja kantakse üle alates 15. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2019.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Õigusaktid