Haridusvaldkonna tegijate tunnustamine

AASTA HARIDUSTÖÖTAJA 

Tunnustame haridustöötajat, kelle panus ja isiklik eeskuju on õppeaasta jooksul kaasa aidanud laste ja/või noorte kujunemisele ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Viimsi valla hariduselu arengut.

Tunnustuse saaja pälvib valla tänukirja ja rahalise preemia, mis antakse üle õpetajate päeva pidulikul tähistamisel.

Taotluse saab esitada kuni 15. septembrini 2021 SIIN

AASTA HARIDUSTEGU

Tunnustame õppeaasta jooksul toimunud silmapaistvat innovaatilist haridustegu, mis on panustanud tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse ning aidanud väärtustada hariduselu Viimsi vallas.

Tunnustuse saaja pälvib valla tänukirja ja rahalise preemia, mis antakse üle õpetajate päeva pidulikul tähistamisel.

Taotluse saab esitada kuni 15. septembrini 2021 SIIN

Märgake ja tunnustage Viimsi valla haridusvaldkonna tegijaid! 

KONTAKT 

Kadi Bruus
haridusosakond
Telefon: 602 8862
E-post: kadi.bruus@viimsivv.ee 

LISAINFO