COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed MLA Viimsi Lasteaedades

 MLA Viimsi Lasteaiad töökorraldus ja ennetustegevus COVID-19 leviku tõkestamiseks

 1. Lastevaheliste kontaktide minimeerimiseks jäävad ära kõik majadepõhised sise- ja väliüritused (sh. teatrid, väljasõidud jne), kus puutuvad kokku erinevate rühmade lapsed.
 2. Kõik huviringid (ka meie töötajate poolt juhendatavad) jäävad ära.
 3. Muusikategevused toimuvad rühmaruumides või õuealal.
 4. Liikumistegevused toimuvad õues.
 5. Valverühmad nii hommikul kui ka õhtul toimuvad õues.

Kõik eelnimetatud täiendavad juhised on kehtivad kuni 20.11.2020 a.

Laste ja täiskasvanute tervise ja turvalise keskkonna huvides kehtivad MLA Viimsi Lasteaedades juhised COVID-19 ennetamiseks ja kaasnevate riskide maandamiseks:

 • Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lasteaiapäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järele tulema.
 • Juhul kui peres ja/või lähikondsetel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda vastu ei võeta.
 • Juhul kui pere ja/või lähikondsed on 14 päeva jooksul naasnud reisilt kõrge nakkus juhtumitega riikidest, siis last lasteaeda vastu ei võeta.
 • Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee
 • Lasteaeda saabumisel/lahkumisel tuleb hoida inimestevahelist distantsi ning jälgida, et rühma riietusruumis ei oleks koos üle kahe pere korraga. Palume varuda aega, et vajadusel oma riietumise korda väljas oodata.
 • Lasteaeda saabumisel, lahkumisel ja lasteaiaga kohanemisel soovitame hoida inimestevahelist distantsi. Kontaktide minimeerimiseks palume lastevanematel lasteaia üldruume (koridor, saal, söögisaal) kasutada lasteaiapäeva sees võimalikult vähe. Kohanemise perioodil lapsega koos rühmaruumis viibimiseks sõlmida kokkulepe rühma personaliga.
 • Lasteaia ruumidesse sisenedes desinfitseeritakse käed.
 • Lasteaed järgib oma töös HTM-i ja Terviseameti juhiseid 
 • Võimaliku riikliku eriolukorra tingimustes jäävad  MLA Viimsi Lasteaiad majades vastavalt olukorrale avatuks valverühmad.

Lasteaia kriisimeeskond kaardistab nakatunud lapse või töötaja lähikontaktid, teavitab nakkusjuhtumist Viimsi Vallavalitsuse haridusosakonna juhatajat Maiu Plumer´it ning otsustab koostöös Viimsi Vallavalitsusega rühma või lasteaiamaja sulgemise.

OLULISED KONTAKTID 

Viimsi Vallavalitsuse haridusosakond
haridusosakonna juhataja Maiu Plumer 
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus
568 51560 või 602 8843 
602 8862 või 5646 2962

MLA Viimsi Lasteaiad direktor, kriisimeeskonna juht Maie Roos

5684 5205  
maie@viimsilasteaiad.ee

MLA Viimsi Lasteaiad Laanelinnu, Leppneeme ja Pargi majade õppejuht Triin Rass 5622 0127
triin.rass@viimsilasteaiad.ee
MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu ja Päikeseratta majade õppejuht Anne Sepp 5622 0126
anne@viimsilasteaiad.ee
MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle ja Astri majade õppejuht Jana Rebane 5667 9457 
jana@viimsilasteaiad.ee
MLA Viimsi Lasteaiad Randvere maja õppejuht Aire Ranne 5622 0128
aire@viimsilasteaiad.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon

5690 0353 või 5690 0340

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon

1247

Perearsti nõuandetelefon

1220 või 634 663

HOIA mobiilirakendus abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Laadi rakendus alla ja aita paigaldada ka oma lähedastele. www.hoia.me

Kriis.ee korduma kippuvad küsimused - üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus