Eralasteaiad ja hoiud

Viimsi vallas elavatel lastel on võimalik käia eralasteaias või eralastehoius nii Viimsis kui ka mujal omavalitsustes. Alates 1. aprillist 2021 ostab Viimsi vald erasektorist toetuslepinguga eralasteaia ja eralastehoiu teenust. See tähendab, et valla koostööpartneritest eralasteaiad ja eralastehoiud hoiavad lapse kohatasu võrdse munitsipaallasteaiaga - kohatasu lapsevanemale on 58 eurot. Sellisel juhul on Viimsi valla toetus eralasteasutusele kuni 400 eurot kuus lapse kohta. Viimsi vald toetab 260 euroga ka neid eralasteasutusi, kelle kohatasu lapsevanemale on kõrgem kui 58 eurot. Sellisel juhul sõltub lapsevanema kohatasu eralasteasutuse hinnakirjast.

KUIDAS LAPS ERALASTEAEDA VÕI ERALAPSEHOIDU PANNA

  1. Valige allolevatest valla koostööpartnerite hulgast sobiv eralasteaed või eralastehoid*
  2. Esitage ARNO süsteemis kohataotlus
  3. Kohtade olemasolul kinnitatakse taotlus lasteasutuse poolt**
  4. Sõlmige lasteasutusega leping

ERALASTEAIA/HOIU KOHATAOTLUS 

* Kui te ei näe endale sobivat hoidu, võtke lasteasutusega ühendust ja paluge neil kirjutada Viimsi valla
alusharidushariduse vanemspetsialistile (polina.kossenkova@viimsivv.ee)
** Edasine suhtlus toimub lapsevanema ja lasteasutuse vahel

Viimsi valla poolne toetus tasutakse otse eralasteaiale või eralastehoiule. Eralasteasutuse poolt lapsevanemale esitatud arve on valla toetussumma võrra väiksem ja toetuslepinguga liitunud asutuse puhul ei tohi olla lapsevanema kohatasu kõrgem kui 58 eurot kuus.

TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED

  • Toetuse maksmiseks on nõutav lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas toetuse maksmise kuul.
  • Toetust makstakse lapsele alates 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamisest.
  • Eralasteaia/hoiu toetust saav laps võib, aga ei pea olema MLA Viimsi Lasteaedade  järjekorras. Juhul kui laps on järjekorras ning lapsevanem ei soovi saada MLA kohapakkumist jooksvaks õppeaastaks, peab ta ARNO süsteemis soovitud õppeaasta edasi lükkama. Õppeaasta edasilükkamisega jääb lapsele võimalus käia eralasteaias, aga taotleda soovi korral MLA kohta tulevikus. Täpsema juhise leiate siit.

LISAINFO

„Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ määrus (kehtiv alates 1.04.2021)

INFO ERALASTEAIA- JA ERALASTEHOIU JUHATAJALE

Lasteasutused, kes pakuvad Viimsi valla eelkooliealistele lastele eralasteaia või eralastehoiu teenust on oodatud meie koostööpartneriks. Palume Teil  Viimsi valla Iseteeninduses "Eralasteasutuste lepingute taotlused" alt valida sobiv koostöövorm ning taotlus esitada. 

KONTAKT

Polina Kossenkova
Alushariduse vanemspetsialist
E-post:  polina.kossenkova@viimsivv.ee
Telefon602 8844

  Eralasteaiad, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 58€)    
  Eralasteaia nimi Koduleht   Kontakt e-mail
1 Aruküla Vaba Waldorfkooli lasteaed www.avw.ee   kerti.pellmas@avw.ee
2 Edu Valem www.lasteaed.eraharidus.ee   sekretar@eraharidus.ee
3 Aserbaidžaani Eralasteaed Fidan  www.fidan.ee   info@fidan.ee
4 Eralasteaed Lillelapsed www.lillelapsed.ee   info@lillelapsed.ee
5 Eralasteaed Pääsupoeg www.paasupoeg.ee   paasupoeg@yahoo.com
6 Juudi lasteaed AVIV www.aviv.ee    info@aviv.ee
7 Kaarli Kooli lasteaed www.kaarlikool.ee   info@kaarlikool.ee 
8 Kelvingi lasteaed www.kelvingilasteaed.ee   kelvingila@gmail.com
9 Lasteaed "MA RAY" www.montessoricentre.eu   maraymtu@gmail.com
10 Põnnipesa lasteaed www.pesa.ee   kristiina.sillaste@pesa.ee
11 Püha Johannese Kooli lasteaiaosa "Jussike" www.pjk.ee   silja.maasing@pjk.ee
12

Rahvusvaheline Eralasteaed

www.kindergarten.ee    nataly@kindergarten.ee 
13 Adelion Kids www.adelionkids.ee   kaja.saar@adelionkids.ee
14 Lõvimeri minilasteaed www.lovimeri.eu   jana.kuusk@gmail.com
15 Tiki Triki www.tikitrikilasteaed.com/haabneeme   tikitrikiharju@gmail.com
16 Meelespea Waldorflasteaed www.waldorflasteaed.ee   piret.kipper@waldorf.ee
17 Väike Päike eralasteaed www.lasteklubi.ee   marju.saar@lasteklubi.ee
18

Ecoplanet lasteaed

www.ecolasteaed.ee/et/   info@ecolasteaed.ee
         
  Eralastehoiud, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 58€)    
  Eralastehoiu nimi Koduleht   Kontakt e-mail
1 "Karu Nuti" lastehoid www.nuti.ee   info@nuti.ee
2 Eco Planet Lastehoid www.ecolastehoid.ee   info@ecolastehoid.ee
3 Eralalastehoid   "Angels Grupp"     jelena_par@mail.ru
4 Helde Puu lapsehoid www.facebook.com/HeldePuu   marittamust@hotmail.com
5 Laste õue Loovuskeskuse lapsehoid www.lasteloovuskeskus.com    salmarmarjet7@gmail.com
6 Open Mind Lapsehoid www.omlastehoid.ee   info@omlastehoid.ee
7 Viimsi Miisu www.viimsimiisu.ee   viimsi.miisu@gmail.com
8 Väike Päike Viimsi Lapsehoid  www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/viimsi-lastehoid/   siret.leinpuu@lasteklubi.ee
9 Väikelaste Päevahoid Juntsu www.juntsu.ee   juntsu@juntsu.ee 
10 Väikese hipi lapsehoid www.hoid.ee    gelly.schmidt@gmail.com  
11 Miki Minni lapsehoid www.minnilapsed.ee    kelly_kilk@hotmail.com
12 Kadriliis lapsehoid www.piritalastehoid.info   lastehoidkadriliis@gmail.com
13 Väike Päike Rahvusvaheline lastehoid www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/rahvusvaheline-lastehoid/   international@lasteklubi.ee
14 Eralapsehoid Juunimägi www.juunimagi.ee   info@juunimagi.ee
15 Tallinna Montessori Maja www.montessorimaja.ee   info@montessorimaja.ee
16 Väike Päike Mustamäe lapsehoid www.lasteklubi.ee   kadri.riiner@lasteklubi.ee
17 Merekaru lapsehoid     anastassiakivisaar@gmail.com
18 Väike Päike Kesklinna lapsehoid www.lasteklubi.ee   janne.ojanurm@lasteklubi.ee
19 Väike Päike Kalamaja lapsehoid www.lasteklubi.ee   sven.soomuste@lasteklubi.ee
20

 Emily Mängutuba

www.emily.ee/lastehoid-avaleht   info@emily.ee
  Eralasteaiad ja -hoiud, kes on liitunud valla  vabatahtliku toetusega (lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia kohatasust)
  Eralasteaia nimi Koduleht Kontakt e-mail
1 Eralasteaed Aarete Saar www.tela.ee info@tela.ee
2 Eralasteaed Naba www.naba.ee kristi@naba.ee
3 Kalli-Kalli Lasteaed www.kalli.ee signe@kalli.ee
4 Lasteaed Vurr www.lasteaed.reaal.ee ilona.taar@reaal.ee
5 Põnni Mängumaa Lutheri Päevahoid www.ponnimangumaa.ee tiina@ponnimangumaa.ee
6

  MTÜ International Educational Association of Estonia

www.ise.edu.ee office@ise.edu.ee
7 Naba Päevahoid                                       www.naba.ee/paevahoid-info/ kristi@naba.ee
8 Tallinna Euroopa Kool www.tes.edu.ee iris.maeker@est.edu.ee
9 Babywatch OÜ www.babywatchlastehoid.ee siret.ruul@hotmail.com

1.    Kas ma saan eralasteaia/ lastehoiu toetust kui mu laps ei ole MLA järjekorras?
Jah, saate toetust.

2.    Kas lapse kohatasu selles eralasteaias/ lastehoius, kus minu laps käib on 58€ kuus?
Saate kontrollida eralasteasutuste nimekirja, kes on liitunud Viimsi valla Toetuslepinguga SIIT.

3.    Ma ei taha last veel MLA lasteaeda panna, aga soovin olla MLA järjekorras.
Laps võib käia eralasteaias/ lastehoius ja olla MLA järjekorras. Kui lapsele ei soovita kohta algavaks õppeaastaks (2021/22) palume lapsevanemal MLA kohataotluses olev õppeaasta edasi lükata. Juhised leiate SIIT.

4.    Kas eralasteaia/ lastehoiu toetuse saamiseks peavad olema mõlemad lapsevanemad Viimsi valda sisse kirjutatud?
Toetuse maksmise kuul peavad olema laps ja vähemalt 1 lapsevanem Viimsi valla elanikud.

5.    Kui ma loobun MLA pakutud kohast, kas ma kaotan eralasteaia/ lastehoiu toetuse?
Ei, laps võib käia edasi eralasteaias/ lastehoius ja ei kaota Viimsi valla toetust.

6.    Minu laps saab kuu keskel 1a 6 kuuseks. Kas ma saan poole kuu eest toetust?
Jah, kuu keskel 1,5 aastaseks saav laps saab jooksva kuu eest toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamise päevast alates.

7.    Kas ma pean ise Arno süsteemi lisama lastehoiust saadud arve ja maksekorralduse?
Alates 1.aprillist 2021 ei pea lapsevanem enam Arno süsteemi lisama 2021.a aprilli eest saadud arvet ja maksekorraldust. Märtsi eest saadud arve ja maksekorraldus tuleb Arno süsteemi lisada (Minu lapsed- “Eralastehoiu toetus”). Alates 01.aprillist maksab lapsevanem kohatasu otse lastehoiule (58€, kui lastehoid, kus Teie laps käib on liitunud Valla Toetuslepinguga). Ülejäänud osa arvest kompenseerib Viimsi vald otse lastehoiule.

8.    Minu eralasteaed/ lastehoid on valla vabatahtiku toetusega liitujate nimekirjas. Kui suur on sel juhul lapsevanema kohatasu?
Lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia/ lastehoiu hinnakirjast. Viimsi vald toetab vabatahtliku lepinguga liitunud eralasteaeda/ lastehoidu 260 euroga kuus lapse kohta. Lapsevanema kohatasu saab arvutada, kui lahutada hinnakirjajärgsest kohatasust 260€ (näiteks kohatasu on 500€-260€= lapsevanema osa 240 eurot).

9. Kas valla toetust saavad mõlemad eralasteaiad/ hoiud, kui minu laps liigub poole kuu pealt teise eralasteaeda/hoidu?
Valla toetuse saab vaid eralasteaed/hoid, kus Teie laps käis jooksva kuu esimese päeva seisuga.

10. Kui kiiresti kinnitatakse koht eralasteaias/hoius?
Soovitame enne eralasteaia/hoiu koha taotluse esitamist asutuse esindajale helistada ning uurida vabade kohtade olemasolu. Kui kohataotlus on rohkem kui paar päeva "Menetlemisel" või "Ootel" staatuses, soovitame samuti helistada eralasteasutuse juhatajale.