Eralasteaiad ja hoiud

Viimsi vallas elavatel lastel on võimalik käia eralasteaias või eralastehoius nii Viimsis kui ka mujal omavalitsustes. Alates 1. aprillist 2021 ostab Viimsi vald erasektorist toetuslepinguga eralasteaia ja eralastehoiu teenust. See tähendab, et valla koostööpartneritest eralasteaiad ja eralastehoiud hoiavad lapse kohatasu võrdse munitsipaallasteaiaga - kohatasu lapsevanemale on 58 eurot. Sellisel juhul on Viimsi valla toetus eralasteasutusele kuni 400 eurot kuus lapse kohta. Viimsi vald toetab 260 euroga ka neid eralasteasutusi, kelle kohatasu lapsevanemale on kõrgem kui 58 eurot. Sellisel juhul sõltub lapsevanema kohatasu eralasteasutuse hinnakirjast.

KUIDAS LAPS ERALASTEAEDA VÕI ERALAPSEHOIDU PANNA

  1. Valige allolevatest valla koostööpartnerite hulgast sobiv eralasteaed või eralastehoid*
  2. Esitage ARNO süsteemis kohataotlus
  3. Kohtade olemasolul kinnitatakse taotlus lasteasutuse poolt**
  4. Sõlmige lasteasutusega leping

ERALASTEAIA/HOIU KOHATAOTLUS 

* Kui te ei näe endale sobivat hoidu, võtke lasteasutusega ühendust ja paluge neil kirjutada Viimsi valla
alusharidushariduse vanemspetsialistile (kaie.palumets@viimsivv.ee)
** Edasine suhtlus toimub lapsevanema ja lasteasutuse vahel

Viimsi valla poolne toetus tasutakse otse eralasteaiale või eralastehoiule. Eralasteasutuse poolt lapsevanemale esitatud arve on valla toetussumma võrra väiksem ja toetuslepinguga liitunud asutuse puhul ei tohi olla lapsevanema kohatasu kõrgem kui 58 eurot kuus.

TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED

  • Toetuse maksmiseks on nõutav lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas toetuse maksmise kuul.
  • Toetust makstakse lapsele alates 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamisest.
  • Eralasteaia/hoiu toetust saav laps võib, aga ei pea olema MLA Viimsi Lasteaedade  järjekorras. Juhul kui laps on järjekorras ning lapsevanem ei soovi saada MLA kohapakkumist jooksvaks õppeaastaks, peab ta ARNO süsteemis soovitud õppeaasta edasi lükkama. Õppeaasta edasilükkamisega jääb lapsele võimalus käia eralasteaias, aga taotleda soovi korral MLA kohta tulevikus. Täpsema juhise leiate siit.

LISAINFO

„Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ määrus (kehtiv alates 1.04.2021)

INFO ERALASTEAIA- JA ERALASTEHOIU JUHATAJALE

Lasteasutused, kes pakuvad Viimsi valla eelkooliealistele lastele eralasteaia või eralastehoiu teenust on oodatud meie koostööpartneriks. Palume Teid ühendust võtta Viimsi valla alushariduse vanemspetsialistiga.

KONTAKT

Kaie Palumets 
Alushariduse vanemspetsialist 
E-post:  kaie.palumets@viimsivv.ee
Telefon602 8844 

  Eralasteaiad, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 58€)  
  Eralasteaia nimi Koduleht Kontakt e-mail
1 Aruküla Vaba Waldorfkooli lasteaed http://www.avw.ee/ kerti.pellmas@avw.ee
2 Edu Valem https://lasteaed.eraharidus.ee sekretar@eraharidus.ee
3 Eralasteaed Fidan  www.fidan.ee anna@fidan.ee
4 Eralasteaed Lillelapsed www.lillelapsed.ee info@lillelapsed.ee
5 Eralasteaed Pääsupoeg http://www.paasupoeg.ee paasupoeg@yahoo.com
6 Juudi lasteaed AVIV www.aviv.ee  info@aviv.ee
7 Kaarli Kooli lasteaed www.kaarlikool.ee info@kaarlikool.ee 
8 Kelvingi lasteaed www.kelvingilasteaed.ee kelvingila@gmail.com
9 Lasteaed "MA RAY" www.montessoricentre.eu maraymtu@gmail.com
10 Põnnipesa lasteaed www.pesa.ee kristiina.sillaste@pesa.ee
11 Püha Johannese Kooli lasteaiaosa "Jussike" www.pjk.ee silja.maasing@pjk.ee
12 Sajajalgne www.sajajalgne.ee sajajalgne@sajajalgne.ee
13 Tallinn International Kindergarten www.kindergarten.ee  nataly@kindergarten.ee 
14 Adelion Kids https://adelionkids.ee/ info@adelionkids.ee
       
  Eralastehoiud, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 58€)  
  Eralastehoiu nimi Koduleht Kontakt e-mail
1 "Karu Nuti" lastehoid www.nuti.ee info@nuti.ee
2 "Võlutõru" lastehoid https://www.facebook.com/V%C3%B5lut%C3%B5ru-143853215960713 janika.est@gmail.com
3 Eco Planet Lastehoid www.ecolastehoid.ee info@ecolastehoid.ee
4 Eralalastehoid   "Angels Grupp"   jelena_par@mail.ru
5 Helde Puu lapsehoid https://www.facebook.com/HeldePuu marittamust@hotmail.com
6 Kukupai lastehoid www.kukupai.ee info@animari.ee 
7 Laste õue Loovuskeskuse lastehoid www.lasteloovuskeskus.com  salmarmarjet7@gmail.com
8 Emily Lastehoid http://www.emily.ee/lastehoid-avaleht info@emily.ee
9 Open Mind Lastehoid www.omlastehoid.ee info@omlastehoid.ee
10 Prosha Lastehoid www.prosha.ee startkoolprosha@gmail.com
11 Liisu Lastehoid    liis.loo@hotmail.com
12 Viimsi Miisu www.viimsimiisu.ee viimsi.miisu@gmail.com
13 Väike Päike Viimsi Lastehoid  https://www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/viimsi-lastehoid/ siret.leinpuu@lasteklubi.ee
14 Väikelaste Päevahoid Juntsu www.juntsu.ee juntsu@juntsu.ee 
15 Väikese hipi lastehoid www.hoid.ee  gelly.schmidt@gmail.com  
16 Miki Minni lastehoid http://www.minnilapsed.ee/  kelly_kilk@hotmail.com
17 Matu Lastekeskus https://matulastekeskus.ee/  mattias@matulastekeskus.ee 
18 Kadriliis lastehoid https://www.piritalastehoid.info/ lastehoidkadriliis@gmail.com
19 Väike Päike Rahvusvaheline lastehoid https://www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/rahvusvaheline-lastehoid/ janne.ojanurm@lasteklubi.ee
  Eralasteaiad ja -hoiud, kes on liitunud valla  vabatahtliku toetusega (lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia kohatasust)
  Eralasteaia nimi Koduleht Kontakt e-mail
1 Eralasteaed Aarete Saar www.tela.ee info@tela.ee
2 Eralasteaed Naba (alates 01.09.2021) www.naba.ee kristi@naba.ee
3 Kalli-Kalli Lasteaed www.kalli.ee signe@kalli.ee
4 Lasteaed Vurr www.lasteaed.reaal.ee/ ilona.taar@reaal.ee
5 Meelespea Waldorflasteaed www.waldorflasteaed.ee piret.kipper@waldorf.ee
6 Tallinna Euroopa Kool www.tes.edu.ee iris.maeker@est.edu.ee
7 Naba Päevahoid  www.naba.ee/paevahoid-info/ kristi@naba.ee

1.    Kas ma saan eralasteaia/ lastehoiu toetust kui mu laps ei ole MLA järjekorras?
Jah, saate toetust.

2.    Kas lapse kohatasu selles eralasteaias/ lastehoius, kus minu laps käib on 58€ kuus?
Saate kontrollida eralasteasutuste nimekirja, kes on liitunud Viimsi valla Toetuslepinguga SIIT.

3.    Ma ei taha last veel MLA lasteaeda panna, aga soovin olla MLA järjekorras.
Laps võib käia eralasteaias/ lastehoius ja olla MLA järjekorras. Kui lapsele ei soovita kohta algavaks õppeaastaks (2021/22) palume lapsevanemal MLA kohataotluses olev õppeaasta edasi lükata. Juhised leiate SIIT.

4.    Kas eralasteaia/ lastehoiu toetuse saamiseks peavad olema mõlemad lapsevanemad Viimsi valda sisse kirjutatud?
Toetuse maksmise kuul peavad olema laps ja vähemalt 1 lapsevanem Viimsi valla elanikud.

5.    Kui ma loobun MLA pakutud kohast, kas ma kaotan eralasteaia/ lastehoiu toetuse?
Ei, laps võib käia edasi eralasteaias/ lastehoius ja ei kaota Viimsi valla toetust.

6.    Minu laps saab kuu keskel 1a 6 kuuseks. Kas ma saan poole kuu eest toetust?
Jah, kuu keskel 1,5 aastaseks saav laps saab jooksva kuu eest toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamise päevast alates.

7.    Kas ma pean ise Arno süsteemi lisama lastehoiust saadud arve ja maksekorralduse?
Alates 1.aprillist 2021 ei pea lapsevanem enam Arno süsteemi lisama 2021.a aprilli eest saadud arvet ja maksekorraldust. Märtsi eest saadud arve ja maksekorraldus tuleb Arno süsteemi lisada (Minu lapsed- “Eralastehoiu toetus”). Alates 01.aprillist maksab lapsevanem kohatasu otse lastehoiule (58€, kui lastehoid, kus Teie laps käib on liitunud Valla Toetuslepinguga). Ülejäänud osa arvest kompenseerib Viimsi vald otse lastehoiule.

8.    Minu eralasteaed/ lastehoid on valla vabatahtiku toetusega liitujate nimekirjas. Kui suur on sel juhul lapsevanema kohatasu?
Lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia/ lastehoiu hinnakirjast. Viimsi vald toetab vabatahtliku lepinguga liitunud eralasteaeda/ lastehoidu 260 euroga kuus lapse kohta. Lapsevanema kohatasu saab arvutada, kui lahutada hinnakirjajärgsest kohatasust 260€ (näiteks kohatasu on 500€-260€= lapsevanema osa 240 eurot).

9. Kas valla toetust saavad mõlemad eralasteaiad/ hoiud, kui minu laps liigub poole kuu pealt teise eralasteaeda/hoidu?
Valla toetuse saab vaid eralasteaed/hoid, kus Teie laps käis jooksva kuu esimese päeva seisuga.

10. Kui kiiresti kinnitatakse koht eralasteaias/hoius?
Soovitame enne eralasteaia/hoiu koha taotluse esitamist asutuse esindajale helistada ning uurida vabade kohtade olemasolu. Kui kohataotlus on rohkem kui paar päeva "Menetlemisel" või "Ootel" staatuses, soovitame samuti helistada eralasteasutuse juhatajale.