Lasteaia järjekorda registreerimine

Lapse saab MLA Viimsi lasteaeda järjekorda panna Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil.

 LASTEAIAKOHA TAOTLUS ARNOS

Kui lapsevanemal ei ole interneti või ID-kaardi kasutamise võimalust, siis saab erandkorras ja eelneval kokkuleppel taotlusi esitada ka paberil MLA Viimsi Lasteaiad sekretärile Päikeseratta majas (Randvere tee 16, Haabneeme alevik).

MLA Viimsi Lasteaeda koha taotluse esitamisel:

  • Peab laps olema taotletava õppeaasta 30.sept seisuga 1a 6k vana
  • Tuleb taotluse esitamisel täita ära kõik 3 MLA eelistust erinevate valikutega
  • Ei tohi laps käia MLA-s või omada juba esitatud MLA taotlust
  • Võib laps käia MLA koha taotlemise hetkel eralasteaias või eralastehoius
  • Tuleb valida ka vähemalt 1 hankekohti pakkuv eralasteaed (selgitus allpool). Juhul kui lapseni ei jõua MLA järjekord ning talle on võimalik pakkuda  hankekohta, saab eelistusi arvesse võtta.  
  • Peavad laps ja vähemalt 1 lapsevanem olema Viimsi valla elanikud

Oluline info 2021/2022 õppeaastaks

Alates tänavu 1. aprillist tuleb lapsevanematel tasuda nii munitsipaallasteaedades kui ka valla lepingupartneriks olevates eralasteaedades ja eralastehoidudes kohatasu 58 eurot kuus. 

Alates 5. märtsist avaldame Viimsi valla kodulehel nimekirja nendest eralasteaedadest ning -hoidudest, kes on otsustanud liituda uue korra alusel väljapakutud toetuslepinguga ning kohustuvad hoidma lapsevanema kohamäära 58 euro piires.

2021/2022 õppeaastaks läheb MLA Viimsi lasteaedades  jagamisele 190 kohta. Komplekteerimisega alustatakse 9.aprillil 2021.

Alates 19.veebruarist on võimalik ARNO süsteemis lasteaiakoha taotlust esitades valida ka eralasteaed, kes pakub hankekohti. Hankekohad on Viimsi Vald ostnud sisse teenusena eralasteaedadelt (Põnnipesa lasteaed, eralasteaed Lillelapsed ning lasteaed Väike Päike). Hankekohtade komplekteerimine toimub MLA järjekorra alusel 12-16.aprillil pärast MLA Viimsi lasteaedadesse komplekteerimist ja jagamisele läheb 47 hankekohta.

Palume lapsevanematel 1.aprilliks 2021 vaadata üle oma MLA koha taotlused ja valida 1-3 hankekohti pakkuva eralasteaia eelistust. Täpsema juhise leiate siit

Masskomplekteerimine toimub automatiseeritult ARNO süsteemis vastavalt lapse järjekorra numbrile, arvestades rühmade vanuselist koosseisu. 2021/22 õppeaastaks ei ole MLA Viimsi lasteaedadesse hetkeseisuga planeeritud sõimerühmi. Kui märgitud eelistustes pole kohti saadaval, tehakse pakkumine lapse elukohale lähimasse lasteaeda, kus on vabu kohti. 

Kui Teie lapseni sel aastal MLA lasteaia järjekord ei jõudnud antakse Teile sellest teada Arno süsteemi kaudu. Sel juhul soovitame Teil leida oma lapsele sobilik eralasteaed või eralastehoid. Samuti toetab Viimsi Vald 1,5-3 aastaseid lapsi koduse lapse toetusega

NB! Kui laps käib hetkel eralasteaias või eralastehoius ning soovib sel õppeaastal samas eralasteasutuses käimist jätkata tuleb lapsevanemal juba tehtud MLA kohataotluses õppeaasta edasi lükata (hilisemaks kui 2021/22). Vaata juhist siit.

Kui õppeaastat edasi ei lükata ning lapsele tehakse MLA kohapakkumine ja lapsevanem sellest loobub, kaotab pere eralasteaia või eralastehoiu toetuse.


MLA avalduse kustutamise korral seda enam taastada ei saa ning esitada tuleb uus avaldus, millega liigub laps järjekorra lõppu.

MLA koha taotluse esitamiseks või muutmiseks logige palun sisse ARNO süsteemi.

LISAINFO