Pakendijäätmete KKK

Korduma kippuvad küsimused pakendijäätmete liigiti kogumise kohta.

1. Kellel peab alates 1. jaanuarist 2023. a olema pakendikonteiner?

Pakendijäätmete mahuti kohustus on kinnistutel, millel on vähemalt viis korterit. Siia alla kuuluvad ka ridaelamud, kus on vähemalt viis boksi.

2. Kelle poole tuleb pöörduda, kui sooviksite hakata pakendijäätmeid liigiti koguma?    

Pakendijäätmete mahutit või eramajade puhul pakendikoti teenust saate tellida pöördudes taaskasutusorganisatsioonide poole:

OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
633 9240
info@pakendiringlus.ee

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
640 3240
eto@eto.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)
681 1480
info@tvo.ee

3. Mida teha, kui kortermajal pole pakendikonteineri paigaldamiseks ruumi?

Antud ruum tuleb siiski leida. Näiteks on selleks hea võimalus vähendada seniste segaolmejäätmete konteinerite kogust, kuna suure osa liigiti kogutud jäätmetest moodustavadki tegelikult pakendid ning segaolmejäätmeid tekib õigesti sorteerides väga vähe.

4. Kas klaaspakendikonteiner on ka kohustuslik?

Käesoleval hetkel ei ole Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt klaaspakendi eraldi kogumine kohustuslik. Küll aga ei tohi taaskasutusorganisatsioonide poolt pakutavasse segapakendi konteinerisse klaaspakendit panna. Taaskasutusorganisatsioonid pakuvad tasuta klaaspakendi konteineri tühjendust ja ka renti.

5. Kas ja millised on võimalused Molok tüüpi konteinerite tühjendamiseks?

Hetkel selline võimalus on vaid siis, kui Molok tüüpi konteineris kogutakse eraldi nii klaaspakendit, segapakendit (plast- ja metallpakend ning joogikartong) kui ka papp- ja paberpakendit. 

6. Kas enne pakendijäätmete äraviskamist tuleb pakend ära pesta?

Pakend tuleks loputada selliselt, et see ei määriks teisi pakendeid. Otseselt pesema pakendit ei pea. Näiteks mahla- või piimapaki puhul piisab ka lihtsalt pakendi sisu tühjendamisest. 

7. Mida teha pakendiga, mis on määrdunud ning mida ei ole võimalik pesta?

Selline pakend tuleks panna segaolmejäätmetesse, et mitte rikkuda teisi taaskasutusse suunatavaid pakendijäätmeid. 

8. Mis saab siis, kui pakendijäätmete konteinerisse on keegi pannud valed jäätmed?

Sellisel juhul jätab taaskasutusorganisatsioon konteineri tühjendamata ning saadab korterühistule vastava teate koos pildiga konteinerist, kus on näha valed jäätmed. Korterühistu  peab kas enda jõududega valed jäätmed konteinerist eemaldama või tellima Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuselt (TJT-lt) erandkorras sellele konteinerile segaolmejäätmete tühjenduse.

9. Kuidas edendada korteriühistus liigiti kogumist?  

Esmatähtis on kindlasti elanike teavitamine ja harimine. Alustage sellest, et teavitate korteriühistu liikmeid liigiti kogumise olulisusest ja sellest, kuidas seda õigesti teha. Selleks saate jagada näiteks vastavaid trükiseid, mida leiate kas Viimsi valla kodulehelt või Keskkonnaministeeriumi lehelt. Paigaldatud prügikastid peaksid olema korrektselt märgistatud, et elanikud teaksid, millised jäätmed kuhu käivad. Sorteerimisjuhendid võiksid olla pidevalt nähtaval kohal ka nt infostendidel. 

 

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist