Reovee kohtkäitlus | Viimsi vald

Reovee kohtkäitlus

Reovee kohtkäitlusloa taotluseks tuleb esitada Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisametile digitaalselt allkirjastatud reovee kohtkäitlusloa taotlus

Lisainformatsiooni reovee kohtkäitlusloa taotlemise kohta saab Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas.