Teenusepakkujad

Viimsi vallas on vee-ettevõtjaks ning vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutajaks AS Viimsi Vesi, reg nr 10461699, Viimsi alevik Nelgi tee 1.

Lisaks sellele on vallavalitsuse korraldustega keskkonnaministeeriumi nõusolekul antud vee erikasutusluba ühistutele, kes võtavad vett puurkaevudest ja vastutavad selle joogikõlblikkuse eest:
  Reg nr  Piirkond
MTÜ Mittetulunduslik Tehnovõrkude Ühistu Miidu 80056782 Miiduranna küla
(Laineoru tee 1)
MTÜ Vee- ja Teedeühistu Haabneeme 80085625 Haabneeme alevik

MTÜ AÜ Ranna 
E-post: auranna123@gmail.com

80056138 Pringi küla 
(Rannavalli tee 2)
MTÜ Aiandusühistu Suurevälja 80039157 Pringi küla 
(Rannavälja tee)
Aiandusühistu Pringi-Männi 80097692 Pringi küla
Mittetulunduslik Tehnovõrkude Ühistu PFR 80075383 Püünsi küla
(Niidu tee 5)
MTÜ Kelvingi Tehnovõrgud 80056776 Kelvingi küla 
(Koidu tee 36)
MTÜ Aiandusühistu Kiigemäe
E-post: leppneeme@hot.ee
80049121 Leppneeme küla
Ühistu Tammneeme 80111423 Tammneeme küla
(Tammetõru tee 1-9)
MTÜ Randvere Veeühistu 80141772 Randvere küla 
(Krati tee 11)
MTÜ Aiaotsa aiandusühing
E-post: kulavanem@hot.ee
80044980 Randvere küla 
(Keiu tee 35)
MTÜ Rannakivi Majaühistu
E-post: rannakiviMU@hot.ee
80118267 Randvere küla
(Kurekannuse tee 11)
Aiandusühistu Randvere Taru
E-post: randvere.taru@gmail.com
80023959 Randvere küla
Aiandusühistu Tõnismäe 80092826 Metsakasti küla
Andres Vimb   Metsakasti küla
MTÜ Veetarbimisühistu Herman 80011331 Äigrumäe küla 
(Äigrumäe tee 4)
Maardu Tehnovõrkude Ühistu 80013494 Muuga küla
Käspre Vesi 80185189 Laiaküla