Sõitjale abiks

 • Oota bussi bussipeatuses või selleks ettenähtud kohas.
 • Kanna pimedal ajal helkurit, nii oled ka bussijuhile paremini märgatav.
 • Otsi oma sõidukaart või elektrooniline õpilaspilet aegsasti välja.
 • Kanna oma sõidukaarti alati kaasas! Kui sul pole sõidukaarti, võib juht Sind bussi mitte lubada. Ütle kõlava häälega millisesse peatusesse soovid sõita. Pilet hoia alles kuni oled bussist väljunud.
 • Registreeri oma sõit iga kord. Registreerimata sõit on võrdne piletita sõiduga. Piletita sõidu eest on seaduses ette nähtud trahv 40€.
 • Kui soovid bussi siseneda nt jalg-või tõukerattaga, siis küsi luba bussijuhilt. Tipptundidel bussijuht kindlasti ei saa seda lubada, kuid väheste inimeste korral lubab, kui oled oma tõukeratta korralikult kokku pakkinud.
 • Bussis ei tohi teisi sõitjaid häirida.
 • Hoia korda, prügi käib prügikasti, bussis on prügikastid uste juures. Ära määri ega lõhu istmeid.
 • Kontrolli enne bussist väljumist, et kõik asjad (kindad, müts, kott jms) on kaasas, vaata toolile ja tooli alla. 
 • Enne oma peatust, mine aegsasti juhi juurde või anna punasele „STOP" nupule vajutades märku soovist väljuda. Buss peatub ainult nendes kohtades, mis on märgistatud bussipeatuse liiklusmärgiga.
 • Bussi sisenedes tervita bussijuhti, siis on kõigil tuju rõõmsam.
 • Enne peatuses teed ületamist, jälgi, et pimedal ajal on sul helkur nähtaval kohal ja oota kindlasti kuni buss on ära sõitnud!