Viimsi valla LED-valgustamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 2019. a kevadel järjekordse Viimsi Vallavalitsuse projekti tänavavalgustuse renoveerimiseks. Sellega algab tänavavalgustuse uuendamise teine etapp – LED II. Projekti kogumaksumus on umbkaudu 900 000 eurot, millest toetusena saadakse 600 000 eurot. LED II hõlmab 18 erinevat piirkonda üle kogu Viimsi valla. Piirkonnad on skemaatiliselt kujutatud alljärgneval joonisel.

kaart

Kavandatud on 469 valgusti vahetus, mille arv eeldatavasti veidi kasvab. Osaliselt asendatakse ka vanad postid uutega, osaliselt aga ainult valgustid. Samuti on plaanis kõik uued valgustid liita nutika juhtimissüsteemiga, mis juurutati lõppenud projekti raames. AS-iga KH Energia-Konsult on sõlmitud leping tänavavalgustuse renoveerimisprojekti koostamiseks. Ehitushange on võimalik korraldada 2020. a alguses ja ehitustööd lõpetada sama aasta lõpuks.

Vallavalitsus hoiab elanikke töödega, sh võimalike piirangutega ajalehe ja veebi vahendusel kursis.

KONTAKT

Jaan Urb
tänavavalgustuse projektijuht
OÜ Cumulus Consulting

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

logo