Viimsi valla LED-valgustamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 2019. a kevadel järjekordse Viimsi Vallavalitsuse projekti tänavavalgustuse renoveerimiseks. Sellega algas tänavavalgustuse uuendamise teine etapp – LED II. 2020. aastaks on valminud renoveerimisprojektid 18 Viimsi valla piirkonnas. Ehitushange on peatselt algamas. Eeldatavasti lõpetatakse kõik tööd järgmise aasta suvel.

skeem
Punane – täielik renoveerimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite vahetus; lilla – renoveerimine õhukaabliga.

Kokku paigaldatakse üle 600 uue valgustuspunkti. Praegu asub nendes piirkondades kokku ligi 500 valgustit. Tulenevalt uuest tehnoloogiast ja nõuetest on vaja valgustite arvu suurendada. Samuti liidetakse kõik uued valgustid nutika juhtimissüsteemiga, mis juurutati esimese etapi raames.
Vallavalitsus hoiab elanikke töödega, sh võimalike piirangutega ajalehe ja veebi vahendusel kursis.

Jaan Urb 
tänavavalgustuse projektijuht
OÜ Cumulus Consulting

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

logo

Videos