Sporditegevuse toetamine | Viimsi vald

Sporditegevuse toetamine

Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017  määrusega nr 18 kinnitatud Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemise tähtsad kuupäevad 2018:

  • Spordiklubide taotluste esitamise tähtaeg 1. november
  • Lapsevanemate kinnituste tegemise tähtaeg 1. oktoober - 1. detsember läbi Tallinna e-teeninduse keskkonna: Viimsi valla lapse spordiklubisse kinnitamine, valides vasakpoolsest menüüst "Uus kinnitus". Või esitada Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile vastavasisuline avaldus. 
  • Sporditegevuse toetuse aruande esitamise periood on 1.01-31.01.

Kontakt

Kaija Mägi
huvihariduse ja sporditöö koordinaator
Telefon: 602 8860
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee

Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. Täidetud taotluse vorm
  2. Treenerite nimekiri
  3. Laste nimekirjad
  4. Taodeldava aasta tunniplaanid
  5. Taodeldava aasta eelarve
  6. Spordibaaside lepingu koopiad

NB! Spordiklubide treenerid, kes on omavad vähemalt kehtivat 5 või kõrgemat kutsestandardit, peavad Sporditegevuse toetamise korra määruses (§3 lõige 5) ette nähtud treeneri toetussumma arvestamiseks pai.tallinn.ee/ keskkonnas tegema digitaalse kinnituse. Selleks tuleb keskkonda siseneda oma id-kaardiga, mitte treeneri kasutajatunnustega!

Kõik spordiklubid (nii Viimsis kui ka Tallinnas resideeruvad), kes kasutavad oma töös pai.tallinn.ee/ keskkonda, on oma klubi treeningrühmade nimekirjad esitanud. Lapsevanemad saavad aktsepteerida oma lapse osalemist treeningrühma töös hiljemalt 1. detsembril.

Vallavalitsus on teavitanud uuest korrast kõiki spordiklubisid.

Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiamet 
Telefon: 602 8860, 602 8874

Viimsi valla eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määramine 2018–2020