Aasta- ja elutööpreemia

Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul kultuuri- ja spordi valdkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

Viimsi valla elutöö preemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise väljapaistva kultuuri- või spordialase tegevuse eest.

Valla preemiafond on 10 000 €, kuid oodatud on ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi tegema ka füüsilised ja juriidilised isikud.

Vajalikud sammud

Preemia määramise ettepaneku saavad Viimsi Vallavalitsusele e-posti teel esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

Ettepanek peab olema põhjendatud ning sisaldama järgmist informatsiooni:

  1. Andmed isiku või koosluse kohta, kelle osas preemia andmise ettepanek tehakse.
  2. Ülevaade isiku või koosluse kultuuri- või spordialasest tegevusest.
  3. Argumenteeritud hinnangut, miks just konkreetne isik või kooslus on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline.

Tähtaeg: igal aastal 31. detsember, e-post aastapreemia@viimsivv.ee

Laekunud ettepanekute hulgast teeb Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon valiku preemia saajate ja preemia suuruste osas ning esitavad sellekohased ettepanekud Viimsi Vallavalitsusele. Viimsi Vallavalitsus määrab Preemia saajad korraldusega. Preemiad makstakse välja Viimsi valla eelarves selleks ettenähtud rahalistest vahenditest. Preemiad antakse üle vastava valdkonna või Viimsi valla pidulikul üritusel. Komisjonil on õigus jätta Preemia väljaandmata sobivate kandidaatide puudumisel.

Kontakt

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
Haridus- ja kultuuriosakond
E-post: ott.kask@viimsivv.ee
Telefon: 602 8874

Õigusakt