Maamaksumäär

Maamaksust Viimsi vallas 2017. aastal

Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määrusega nr 19 kehtestati uued maamaksumäärad, mis hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2016. a.
Maamaksumäärad on alljärgnevad:
1. Kõikide sihtotstarvete liikide ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
2. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, mis tuleneb maamaksuseaduse § 11 lõikest 4.

Viide määrusele avaneb siit