Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel.
Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku. 

Detaiplaneeringu algtamise taotlus lae alla siit

Õigusaktid