Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsilise kohandamisega seonduvate vahendite taotlemine

Eesti tuleviku heaksEuroopa Regionaalarengu Fondi projekt. Taotlusvoorud on lõppenud

Projekt nr 2014-2020.2.05.18-0141

Eluruumide kohandamise meetmes

„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viimsi vallas“

Eluruumi kohandamise projekti eesmärk on Viimsi valla puuetega inimestele läbi eluruumi kohandamise tagada paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Eluruumide kohandamine suurendab puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab hooldajate hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.

Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018.a määrusele nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ vastav rakendusasutuse ettepanek väljakuulutava taotlusvooru iga kohaliku omavalitsuse toetuse suuruse ja kohanduste arvu kohta arvestati 2018 aastal Viimsi vallale kokku 10 kohandust  kogusummaga 49 275 eurot.

Eluruumide kohandamise taotlusvoor 2018

Viimsi vald osales 2018. aastal taotlusvoorus kolme eluaseme füüsilises kohandamisega kogusummas 16 759 eurot, millest ERF toetus on 14 245.15 eurot.

Eluruumide kohandamise taotlusvoor 2019

Viimsi vallale on 2019. aasta taotlusvoorus ette nähtud seitse eluaseme füüsilist kohandamist  toetusega kogusummas 33 409 eurot.

2019. aasta projekti tegevuste tulemusel soovitakse kohandada Viimsi vallas seitse puudega inimese kodu nende erivajadustele vastavaks.

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise 2019. aasta taotlusvooru taotluste arv on täis ja taotluste vastuvõtt on lõppenud.