Aiandi tee ehitustöödega seotud liikluspiirangud

02. juuni 2021
Aiandi tee remonttööd

Alates 03.06.2021 teostab TREV-2 Grupp AS Aiandi teel ulatuslikke rekonstrueerimistöid. Sellega seoses on lõik Aiandi tee 4 kuni Pärnamäe tee liiklusele suletud kuni 26.08.2021.

Remonttööde käigus rekonstrueeritakse drenaaži-, vee- ja sademevee- ning kanalisatsioonitorustikud ja tänavavalgustus. Lisaks uuendatakse ühissõidukipeatused, kergliiklustee ja sõidutee. 

Sõltuvalt ehitustööde iseloomust võib olla ajutiselt raskendatud sõidukitega ligipääs rekonstrueeritava tee lõiguga külgnevatele kinnistutele. Piirkonda teenindavate sõidukite ligipääs tagatakse, kuid vajadusel suunatakse ümber vastavalt liiklusskeemile.

Liikluskorralduse skeem Aiandi teel

Aiandi tee liikluskorraldusskeem

Juhime tähelepanu, et ehitusaegses liikluskorralduses võib jooksvalt ette tulla täiendavaid muudatusi. Palume liiklejatel olla tähelepanelikud ja jälgida ajutisi liikluskorraldusmärke. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Lisainfot Aiandi tee remonttööde, sh liikluskorralduse kohta jagab objektijuht Siim Jürima, tel. + 372 5308 3381. Järelvalvet teostab OÜ Esprii järelvalve insener, Mikk Mutso, tel. + 372 502 6788.