Avalik elektrooniline enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Äigrumäe külas

15. juuli 2021
Teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Äigrumäe külas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.08.2021.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee