Enampakkumine Haabneeme rannakohviku müügiplatsile!

06. Mai 2020
rannakohvik

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja Haabneeme rannas asuvatele rannakohviku müügiplatsidele rentniku leidmiseks kirjaliku enampakkumise.

Enampakkumisele tuleb Haabneeme rannakohviku müügiplats, asukohaga Haabneeme alevik, Haabneeme rand, Kesk tee 20 – müügiplatsi kasutamise otstarve on ajaperioodil 01.06.2020-30.09.2020 ja 01.05.2021-30.09.2021, korraldada toitlustus- ja müügitegevust Haabneeme ranna külastajatele. Kasutusse antav ala on suurusega 500 m2. Kasutusse antaval müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone.

Vallavara antakse kasutusse tasu eest, tasu alghind müügiplatsi enampakkumisel on renditasu alghinnaga 250 (kakssada viiskümmend) eurot kalendrikuus (0,50 eurot/m2), müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulu ning valvekulu kuumaksed.

Pakkumus esitada vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 6. mai 2020 korralduse nr 265 lisas kinnitatud vormil. Lisada volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei tulene seadusest); värvifotod või värviprindid A4 formaadis paberil maa-alale paigaldatavast kogu kaubanduslikust inventarist (teisaldatav piire, müügilett või -stend, iste, päikesevari, prügikast, reklaamtahvel jmt).

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 25.05.2020 kell 9.00 Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik. Pakkumused avatakse 25.05.2020 kell 9.30.

Müügiplatsi rendikonkursi korraldus, konkursi tingimused, platsi asukohaskeem, pakkumise vormi leiad SIIT

pilt
Müügiplatsi asukohaskeem

Küsimuste tekkimise korral pöörduda ehitus- ja kommunaalosakonna merenduse vanemspetsialist Mart Loik poole, telefon 5623 2799, mart.loik@viimsivv.ee.