Hoonestusõiguse ja hoonestusõiguse esemeks oleva Viimsi Spordihalli enampakkumine

03. Mai 2021
Spordihall

Osaühing Viimsi Haldus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse (kinnistul on Viimsi Spordihall) võõrandamiseks.

Enampakkumise esemeks on Harju maakonnas, aadressil Viimsi vald, Haabneeme alevik, Sõpruse tee 5 hoonestusõigus (ühiskondlike ehitiste maa 100%, spordihall), reg. osa nr 4984502. Hoonestusõigus on tähtajaga 36 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr 4984102 registriosa 3. jakku. Hoonestusõiguse esemeks olev ehitis, Viimsi Spordihall, on rendile antud tähtajaga kuni 28.06.2037.a. Rendileping on kantud ka kinnistusraamatusse.

Enampakkumise alghind on 284 000 (kakssada kaheksakümmend neli tuhat) eurot ning tagatisraha 2500 (kaks tuhat viissada) eurot.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus tekstiga „Enampakkumine Viimsi Spordihall, mitte avada enne 1.06.2021 kell 10:00“ postiaadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.05.2021 kell 15:00, pakkumise avamise aeg on 1.06.2021 kell 10:00 ja pakkumise avamise asukohaks Osaühing Viimsi Haldus kontoriruumid aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb osalejal esitada paberkandjal ja allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

  • avaldus enampakkumisel osalemiseks;
  • nõusolek hoonestusõiguse ostmiseks enampakkumise teates toodud tingimustel;
  • enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;
  • juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnisasja pakkumishinna suuruse kohta;
  • juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja puhul volikiri;
  • hoonestusõiguse ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
  • koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;
  • hoonestusõiguse ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga  - “Enampakkumine Viimsi Spordihall“. Mitte avada enne 1.06.2021 kell 10:00”.

Kirjalik enampakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb eelnevalt tasuda tagatisraha Osaühing Viimsi Haldus arvelduskontole nr EE572200221013652745 hiljemalt 3 päeva ennem enampakkumise esitamise tähtaega, märkides selgituseks hoonestusõiguse aadressi. Nende isikute pakkumised, kes tähtajaks tagatisraha ei maksnud, jäetakse tähelepanuta.

Hoonestusõiguse müügiga seotud kulud, sh notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses hoonestusõiguse ostja. Ostja peab ilmuma notari juurde ja tasuma kogu ostusumma müüja määratud ajal, mis on hiljemalt 1.7.2020.