Kadi Bruus: „Noored on minust oluliselt valjema arvamusega ja väga nõudlikud!“

03. Mai 2019
Viimsi aasta naiseks tituleeritud Kadi Bruusi pildile saamiseks tuleb teda heas mõttes taga ajada, sest tegemisi valla peal on tal palju ja korraga. Foto Rain Resmeldt Uusen

VIIMSI AASTA NAINE. Kadi Bruusi, oma andeka tütre Emily suurimat fänni, peetakse ühtlasi Eesti parimaks saadikuks Euroopas. Ta tahab elada maailmas, kus inimesed armastaksid ennast ja aktsepteeriksid kõiki enda kõrval. Maailma muudab ta peamiselt koostöös noortega.

Autor: Rain Resmedlt Uusen

Viimsi teataja peatoimetaja

Kadi, kas tunnustused teevad sind härdaks või upsakaks?

Ma olen alati mõelnud teiste tunnustamisele, eelkõige noorte tunnustamisele. Minu jaoks on alati olnud oluline märgata noorte juures nende tegevusi ja arenguid. Igaüks on milleski väga hea ja ainulaadne, see vajab tunnustamist.

Kui noor on leidnud enda huvi ja hobi ning tegeleb sellega, annab tunnustus ja positiivne tagasiside talle palju juurde. Mul on hea meel, et koostöös Viimsi noortevolikoguga oleme Viimsis loonud ainulaadse noorte tunnustamise võimaluse, kus valdkondade osas ei ole piiranguid.

Viimasel ajal olen aga üha rohkem tabanud ennast mõttelt, et tunnustamist ei vaja vaid noored, aga me kõik, olenemata east. Positiivne tagasiside, teiste töö väärtustamine, positiivsus, tunnustamine, märkamine teevad kõigile rõõmu.

Tunnustus on mind teinud kindlasti härdaks. Olen ülimalt tänulik ja õnnelik, et minu tegemisis on märgatud! Alati on tähtis seegi, kes su tööd märkab ja kuidas seda tunnustust edastab. Tihti mõtleme, et üks või teine inimene on ülitubli, kui et teda tunnustada, peab keegi selle ettepaneku ka vormistama. Seega soovin väga tänada neid inimesi, kes minu töö ja tegemised kirja panid ja mind nominendiks esitasid.

Lugu ilmus Viimsi Teataja 26. aprilli lehes!

 

Viimsi aasta naise tiitel oli oodatud või saabus täiesti ootamatult?

Ma teadsin, et olen üks nominent, kuna enne esitamist küsiti minu nõusolekut. Minu jaoks juba see küsimine – see ettepanek, et mind esitatakse – andis mulle palju positiivsust, kuid tiitel tuli kindlasti ootamatult.

Kui loen teksti, mida minu kolleegid olid minu kohta kirjutanud, teeb see kindlasti härdaks. Nii kenasti on väikesed ja suured tegemised ja ettevõtmised nii tööga seonduvalt kui ka emaks olemisega kirja pandud.

Just Emily tegevuste toetamisega seonduv näitas, kuidas teised näevad asju, mis endale kohati tunduvad nii loomulikud ja toredad.

 

Kui sa kujutad ette, et žürii istus koos ja arutas kahte kõige tugevamat kandidaati, siis miks sinu oma nende arutelus peale jäi? Mis sai määravaks?

Raske öelda, seda peaks küsima VEDA (Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni) esindajatelt. Nagu ma ütlesin, olid kolleegid väga kenasti ja emotsionaalselt minu 18 aasta tegemised kirja pannud ja ma olen oma tööd teinud südamega. Minu harrastused, hobid, töö ja inimesed, kellega teen koostööd ja kellest on saanud minu sõbrad, on tihedalt seotud.

Ise arvan, et koostöö ja kaasamine ning ühised tegemised on need, mis said määravaks, sest lisaks noortele on mu imehead koostööpartnerid Viimsi ettevõtjad, kellega olen seotud nii maleva korralduse ja läbiviimise kui ka noorsootegevuste arendamise ja toetamise kaudu.

Õpilasmalev on kindlasti see osa minu tööst, mille raames on laienenud koostöö ja mis on andnud võimaluse väga paljude inimestega kokku puutuda, ühiselt mõelda ja tegutseda.

 

Kui aasta naise valimine oleks usaldatud Viimsi noortele, kellega sa iga päev koos töötad, siis milline oleks tulemus olnud? Kas erinev?

See on keeruline küsimus. Kõik nominendid sel aastal olid noortega väga tihedalt seotud, igaüks samas erinevalt. Tulemus oleks ilmselt olnud erinev, kuna mina ei puutu kõikide noortega kokku. Õpilasmalev, õpilasesindused ja noortealgatused on minu põhilised koostööpartnerid.

Noored on erinevad, neil on erinevad arvamused ja eelistused. Kui ma vaatan koostööd noorte tunnustamise komisjonis, siis mina oleksin kindlasti leebem – noored meie komisjonis on väga selge ja konkreetse arvamusega ning väga nõudlikud.

 

Mis on täna kolm peamist teemat sinu töölaual ja ilmselt ka hinges?

Õpilasmalev on üks väga südamelähedane teema, sel aastal saab Viimsi õpilasmalev 20-aastaseks. Alustati vaid mõnede noortega, aga täna saame tööd anda 145 noorele. See kõik toimub koostöös mu kolleegidega vallavalitsusest ja noortekeskustest ning viimastel aastatel on meil väga hea koostöö Viimsi ettevõtjatega, mis võimaldab 15+ vanuses noortel saada töökogemusi.

Õpilasmaleva korraldamine on võimalik ainult tänu väga heale meeskonnale, koostööle ja see on tegelikult projekt, mis on laual peaaegu 12 kuud aastas, arvestades eeltööd, vestlusi, koolitusi, maleva läbiviimist ning kokkuvõtete tegemist ja analüüsi.

Töölaual on hetkel ka Harjumaa Koostöögruppide üritused. ESF-i, ENTK-i ja HTM-i toetusel oleme saanud seitsme omavalitsuse noorte innovaatiliseks koostööks kaheaastase toetuse, mis võimaldab meil koos Jõelähtme, Maardu, Rae, Kose, Raasiku ja Anija kolleegide ja noortega viia ellu innovaatilisi projekte.

24. aprillil on Viimsi gümnaasiumis juutuuberite koolituse avaüritus ja 25.–26. aprillil algavad ettevalmistused noorte infoportaali ja äpi loomiseks. Lisaks toimuvad noorsootöötajate vahetused, õpiränded ja luuakse andmebaas inimestest, kes on valmis noortekeskustesse minema ja oma tööd või hobisid tutvustama. See kaheaastane projekt võimaldab meil teha koostööd erinevate noorte ja noorsootöötajatega läbi evitavate tegevuste.

Peatselt selgub ka, millistes noorsoovahetustes meie noored sel suvel osaleda saavad. Esimene jaatav vastus on tulnud Islandi ja Viimsi noorsoovahetuse korraldamiseks, mis on noortevolikogu projekt. Ettevalmistamisel on ka mitmed rahvusvahelised projektid, eelkõige koostöö erinevate valdkondade raames Puente Geniliga Hispaaniast. (Kadi Bruusi oskuslik ja hea suhtlus Puente Geniliga Hispaanias oli põhjuseks, miks detsembris 2018 jõuti sõpruslepingu sõlmimiseni Viimsi valla ja Puente Genili vahel – toim.)

Lisaks on vallavalitsuses käimas Viimsi haridusasutuste toitlustamise hange, aga toitlustusteemad on mu töölaual samuti kogu aasta, vahepealsete kriiside ja võitudega. Loodame väga, et hange õnnestub ja siinkohal tahan väga tänada kolleege vallavalitsusest, kes on hanke ettevalmistamisel ja korraldamisel väga palju tööd teinud. Nii et tööteemasid on korraga palju.

Kadi Bruus.
Fotod: Rain Resmeldt Uusen

Viid sa tööd koju ka kaasa? On see üldse töö, mida saab teha ametnikuna üheksast viieni?

Noorsootöös liigub väga palju infot Facebooki ja Instagrami kaudu, neid ma jälgin ka kodus. Palju on üritusi ja koosolekuid, mis toimuvad õhtustel aegadel ja nädalavahetusel, nii et tegelikult saadab mind mu töö ka muul ajal kui üheksast viieni. Mis on kohati tore, kuid vahel on vaja sellest ka välja saada.

Vahel tunnen ise, et vaatan e-posti pidevalt telefonis. Nüüdseks olen proovinud seda vähendada ja üha rohkem muudele tegevustele, vabale ajale ja iseendale ka mõelda. Aga eks see on minu töö ja tegemiste suur rõõm, et inimestega suhtlemine, koostöö julgustamine ning projektide arutelud toimuvad pidevalt – seda ei saagi alati koosolekusaalis teha, see eeldab teistsugust õhkkonda.

 

Ma kujutan ette, et vahel mured kuhjuvad ja kuskilt tuleb punane tuli, hoolimata pingutusest ja tööajast, mida oled panustanud eesmärgi saavutamiseks. Mis sa neil hetkedel teed? Kuidas käitud?

Olen oma elus kogenud õppetunde ja tagasilööke. Olnud on ka väga keerulisi aegu, aga õnneks on mind nendel hetkedel toetanud sõbrad, kes on minu kõrvale jäänud ja abikäe andnud. Olen paljudele inimestele oma elus ülitänulik!

 

Kas sinu jaoks on olemas Viimsi poolsaarel kõik, mida vajad balansi saavutamiseks töö- ja eraelus?

Tegelikult on meil kõik olemas, see on imetore. Vahel on tore minna ka Tallinna kesklinna või külastada mõnd teist omavalitsust, aga igapäevaselt saan Viimsis kõik tehtud. Spaa ja kino, sportimisvõimalused ja kaunid kohad ning mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused on Viimsis kõik käe-jala juures olemas.

 

Mis paneks sind Viimsist ära kolima?

Olen Viimsi vallas elanud üle 20 aasta, selle ajaga on palju muutunud eelkõige keskuse piirkonnas. Viimsi vald ei ole kindlasti selline nagu 20 aastata tagasi, kui Rohuneeme tee, kus ma igapäevaselt liigun, oli kitsas sõidutee, ilma kergliiklusteeta, ja lähim pood oli kiosk.

Mulle väga meeldib mu enda kodus – aed, mere lähedus, päikeseloojangud, inimesed minu ümber. Hetkel ei ole ma kaalunud siit ärakolimist, aga eks elus võib ikka muudatusi ette tulla, selleks teadmiseks ma olen valmis.  

 

Oled sa enda jaoks aasta naisena valinud ka mõne teema, mis selle aasta lõpuks sinu eestvedamisel peab korda saama või paremaks muutuma?

Ma ei ole sellele jõudnud veel niimoodi mõelda, pean VEDA naistega arutama, kas me võiksime ühiselt midagi teha või millised on ootused naiste seas.

Noorsootöös on pidevalt muutused ja uued ettevõtmised. Kui õnnestub kasvõi väikesele grupile noortele pakkuda midagi sellist, mis võimaldab noortel olla avatud, sallivad, tolerantsed, armastada ennast ja aktsepteerida kõiki enda kõrval, siis see on juba suur samm, mida ma alati olen proovinud saavutada läbi noorsootöö ja eelkõige läbi rahvusvahelise koostöö.

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon valis Kadi Bruusi Viimsi aasta naiseks 2019.

 

#MINUVIIMSI

„Olen Viimsis elanud 20 aastat,“ ütleb Kadi Bruus. „Viimsi on loomulikult selle ajaga palju muutunud. On siiski mõned kohad, mis on minu lemmikud ja seetõttu minu jaoks Viimsis väga erilised.“

Foto erakogust
Pringi ja Püünsi mereääres käin nädalavahetustel ja tihedamini suvel jalutamas ning jooksmas, eelkõige naudin seal vaadet Pandu saarele, vaade merele on seal imekena. Kui vett on vähe ja on selline aeg, et võib Pandu saarele jalutada, on see alati väga vahva ja omapärane kogemus – oled justkui keset merd. Saarelt tagasi tulles paistavad majad ja rand hoopis teisiti kui kaldal jalutades seda tajud. Foto erakogust.

 • Ma olen õppinud kehakultuuri ja noorsootööd ning liikumisel on minu elus oluline roll. Olen väga õnnelik, et nüüd on Viimisse loodud erinevad tervisespordivõimalused. Ise külastan kõige rohkem MyFitnessi. Pärast tööpäeva on see hea võimalus osaleda erinevates trennides ja seda iga ilmaga.
 • Minu jaoks on eriline ka Tädu matkarada, kus saab suvel jalutada ja talvel suusatada.
 • Ma ei käi tihti väljas söömas, kuid uute ettevõtete tulekuga olen seda siiski tihedamini tegema hakanud. Kobaras on vahel rõõm süüa selget kalasuppi, mis on üks minu lemmikutest, ja vahel Lyoni kohvikusse sattudes meeldivad mulle sinimerekarbid.
 • Ja veel soovin mainida Viimsi spaa, kus on võimalus alates hambaarstist kuni sportimise, massaaži, kino ja ujumisvõimalusteni saada kompaktselt erinevaid vajalikke teenuseid. Ei ole vaja enam linna minnagi.

TEISED KADIST: Kadil sünnib kõik suure energia ja hingega

Kadi Bruusi esitasid Viimsi aasta naiste nominendiks Janek Murakas, Annika Orgus ja Annika Vaikla. Teeme väljavõtte Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioonile saadetud soovituskirjast.

 • Kadi on alati rõõmsameelne, positiivset energiat andev, toetav ja hooliv inimene, keda on lihtne usaldada ning kes seisab alati nii noorsootöö kui ka hariduse valdkonnas töötavate inimeste heaolu eest.
 • Kadi on emana väga hooliv ja toetav ning samas usaldav. Ta leiab alati võimalusi, et toetada oma tütre arengut ja panustab sinna palju aega ja energiat. Kuna tütar Emily tegeleb mitmete kunsti valdkondadega, siis on Kadi toetus andnud talle võimalused kõigega tegeleda ning kõikjale jõuda.
 • Kadi teab, et vahel on meil puudu vaid ühest heast sõnast, et elu helgem pool oleks jälle peal ja ta on alati nõus neid jagama päriselt, nii et seal on tunne sees, mis ütleb, et ta tegelikult ka hoolib sinust.
 • Kadi on nii hingelt kui ka ametilt noorsootöötaja. Ta on alati noorte ja noortele loodavate võimaluste loomise ja arendamise poolt ning teeb oma tööd maksimaalselt ja hingega.
 • Noorsootöö on tema kutsumus ning tema jaoks ei lõpe see tööülesannete täitmisega. Ta on igal hetkel valmis noortega suhtlema, neid kuulama, nende soove ja vajadusi välja selgitama, infot edastama ning vahendama.
 • Kadi eduka töö tulemusena on Viimsi valla noorsootöö korraldus üks paremaid Eestis, mida tullakse vaatama ja külastama ka teistest Eesti omavalitsusest ja Euroopa riikidest.
 • Märkimata ei saa jätta ka suurepärast tööd, mida Kadi on aastate jooksul teinud Viimsi õpilasmalevaga. Ta on olnud selle ettevõtmise eestvedaja aastaid ja läbi selle andnud sadadele Viimsi noortele võimaluse saada oma esimene töökogemus.
 • Tänu rahvusvahelistele noorsootööprojektidele on kümned noored ja noorsootöötajad saanud võimaluse täiendada oma teadmiste ja oskuste pagasit nii siin Eestis kui ka välisriikides (Hispaania, Rumeenia, Prantsusmaa).
 • Kadi on väga hea suhete looja ja hoidja ning ta oskab noori suunata ja juhendada väga innustavalt ja motiveerivalt, jäädes ise noortele võrdväärseks partneriks.
 • Võib öelda, et just tänu Kadile on Viimsi noortevolikogu saanud uuesti hoo sisse ja muutunud oluliseks partneriks vallavalitsusele.
 • Rahvusvaheline noorsootöö on Kadi suurim kirg ning teda on nimetatud Eesti parimaks saadikuks Euroopas. Ta esitleb Eestit ja Viimsit ning noorsootööd rahvusvahelistel kohtumistel suure kire ja positiivsusega, mis paratamatult tekitab huvi meie riigi ja kodukoha vastu.
 • Kadi rahvusvahelised kolleegid on teda nimetanud parimaks Eesti visiitkaardiks, kes alati nakatava positiivsusega Eestit ja Viimsit kiidab ning huvi tekitab. Lisaks on ta tööalaseid külalisi võõrustades meeletult külalislahke ja kohati isegi ennastohverdavalt maksimalist.
 • Lisaks suurepärasele tööle koduvallas on ta Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liige ja kuulub mitmetesse noortevaldkonnaga seotud komisjonidesse. Neid teadmisi, mida ta nendes organisatsioonides saab, kasutab ta alati oskuslikult ära ka oma koduvalla noorsootöö arendamiseks.
 • Kõige selle eest, mida Kadi on noorsootöös ära teinud, pälvis ta ka 2017. aastal riikliku tunnustuse pikaajalise panuse eest.