Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvoor on avatud

06. Aug 2020
pilt

Taotluste esitamise tähtaeg Harjumaa toetusvooru on 1. september 2020.

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Toetatakse tegevusi, millega:

  • panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;
  • vähendatakse riskikäitumist;
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Harjumaa toetusvooru abikõlblikkuse periood on 01.09.2020 kuni 31.08.2021.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. septembril kell 16.30 elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile info@hol.ee märksõnaks: TUR20.

Täiendav info on HOLi kodulehel ja taotlusvormid on kättesaadavad SIIT

Lisainfo: Maret Välja, telefon 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee