Korduma kippuvad küsimused seoses eriolukorraga

23. Märts 2020
KKK

LIIKUMISPIIRANGUD

Liikumispiirangute KKK on leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.
Viimsi Vallavalitsus otsustas 25.03 toimunud istungil, et riigis kehtestatud eriolukorra ning avalikus kohas viibimise täiendavate korralduste tõttu keelatakse kasutada valla mängu- ja spordiväljakuid, rulaparke, kettagolfirada ning välijõusaale jt. Väljakuid on keelatud kasutada kuni eriolukorra lõpuni. Vallavalitsus tuletab meelde, et avalikus kohas võib viibida vaid kaks inimest koos, väljaarvatud perekonnad, teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Vallavalitsus palub neid juhiseid rangelt järgida ja juhib tähelepanu, et valla lasteaedade mänguväljakud ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks ning ka neile väljakutele ei või minna. Vallavalitsus paigaldab kõikidele avalikele mängu- ja spordiväljakutele ning –radadele ka korraldust puudutavad sildid.

ÜHISTRANSPORT

Reisijatel on lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest kindlustamaks bussijuhtide võimalikult vähest kokkupuudet reisijatega. Esimest ust ei ole lubatud sisenemiseks kasutada, kui bussil on keskmine või tagumine uks olemas. Kui bussis ei ole validaatorit keskmiste uste juures, jääb sõit registreerimata. Piletimüüki bussis ei toimu! Meetmeid rakendatakse kuni Vabariigi Valitsuse eriolukorra otsuse lõpetamise või pikendamiseni.

SOTSIAALTEENUSED

Kas hooldekodusid ei või külastada? Või kuidas see siiski võimalik oleks? 
Praegu ei ole hooldekodude külastamine lubatud, et vältida sealsete elanike koroonaviirusesse nakatumist. Lähedastega kontakti hoidmine on väga oluline, kuid soovitame teha seda telefoni teel.

Kas toiduaineid poest või sooja toitu, samuti ravimeid on võimalik tellida koju ka neil, kes ei kuulu nö riskigruppi?
Toiduainete ja ravimitega varustatakse koduhooldusteenusel olevaid inimesi ja kõiki teisi, kes on haigestunud ja kellel puudub lähivõrgustik toiduainete või ravimite toomiseks. Toitu on võimalik tellida eelkõige riskigrupil. Juhul kui inimene on raskelt haigestunud ega suuda ise toitu valmistada, siis on võimalik tagada ka talle nii toidupakkide, ravimite või sooja toidu kojuvedu. Abivajavate inimeste (puuetega inimesed, eakad, üksikud inimesed) kohta palume info saata Risto Nigol, telefon: 5688 3350, e-post risto.nigol@viimsivv.ee .

Kui mul on vaja oma lähedasele inimesele hooldekodukohta, kas siis praegu saan panna ta hooldekodu järjekorda?
Arvestades eriolukorda, siis praegu hooldekodud uus kliente pigem vastu ei võta (v.a haigla statsionaarne õendusabi), küll aga saab panna inimese vajadusel hooldekodu järjekorda. Kindlasti ei jäeta kedagi hoolduseta ja koostöös valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga ning lähivõrgustikuga tagatakse hooldus koduteenuse raames.

Kuidas on korraldatud sotsiaaltöötajate ja koduhooldajate kodukülastused?
Sotsiaaltöötajad praegu kodukülastusi ei tee, v.a erijuhtudel, hinnates olukorda (näiteks toidupangateenuse tagamine). Koduteenuse klientidele jätkub teenuse osutamine toimingute osas, mis on esmavajalikud – toidukaupade ja ravimitega varustamine.

Kas mul on võimalik tulla valla sotsiaalosakonda? Või on parem helistada?
Sotsiaaltöötaja poole on võimalik pöörduda e-posti või telefoni teel, seega sotsiaalosakonda kohale tulema ei pea.

Kas valla lastekaitseteenistus töötab?
Lastekaitseteenistus töötab täies koosseisus, kuid distantsilt ja lähikontakte miinimumini viies. Lastekaitsespetsialistid võtavad ühendust ja pakuvad abi lastele, kellega neil on olnud eelnev kokkupuude, praeguses olukorras toimetuleku ja hakkamasaamise osas. Abivajavatest lastest saab teada anda ööpäevaringselt lasteabitelefonile 116111  või www.lasteabi.ee. Hädaohus olevatest lastest tuleb teavitada aga viivitamatult telefonil 112. Kõik need pöördumised jõuavad hiljemalt järgmiseks hommikuks lastekaitsetöötajani.

HARIDUS JA NOORED

Kui pikalt on lasteaiad ja koolid Viimsis suletud?
Viimsis vallavalitsuse hallatavad haridus- ja kultuuriasutused on suletud kuni aprillikuu lõpuni.

Kas lasteaia kohatasu tuleb tasuda aprillikuu eest?
Aprillikuus vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasust.

Kas “Koduse mudilase toetus” on jõus?
Jah, on. Taotlema saab hakata alates 1. aprillist Viimsi valla kodulehel.

Kuidas käib koolide toitlustuse võimaldamine (kuni need asutused on suletud)?
Koolilõunat pakutakse lastele. Lähenemine on vajaduspõhine. Info palume lapsevanematel saata otse haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruusile eelmisel päeval hiljemalt kell 15.00 e-post: kadi.bruus@viimsivv.ee, telefon: 5646 2962.

Kuna kõik huvikoolid on kinni, siis kas mingit huvialast tegevust kusagil ei toimu?
Distantsõppe ajal ei tohi toimuda ka huviringid, trennid jm tavapärases (st statsionaarses) vormis. See tähendab igasuguse kontaktõppe piirangut. Muul viisil huvitegevuse läbiviimine on võimalik. Näiteks iseseisvate ülesannete andmine juhendaja poolt on tervitatav, kuna see aitab täita õpilaste aega ja tagab tegevuse järjepidevuse.

Kas pean maksma huviringi/trenni eest, kui tegevust ei toimu?
Soovitame lapsevanematel võimalusel oma lapsi mitte huviringidest ära võtta ning jätkata osalustasude maksmist. Parim lahendus oleks ikkagi leida kompromiss teenusepakkujaga, nt ettemakstud teenuse eest tasaarveldamise võimaldamine, teatud soodustused pikema aja vältel vms. Eesmärk on maksimaalses ulatuses tagada ka huvikoolide ellujäämine ning võimekus tegutseda ka kriisijärgsel ajal, kui lapsed ja noored uuesti huviringides aktiivselt käima hakkavad. Jah, sõlmitud lepingute alusel ei ole lapsevanemal kohustust saamata jäänud teenuse eest tasuda va poole märtsi eest, kui treeningud siiski toimusid.

Olukorra leevendamiseks, kus erahuvikoolidel on kohustus tasuda rendimakseid ning treenerite /juhendajate töötasud, on mitmed klubid ja huvikoolid juba rakendanud või rakendamas e-õpet, koduseid ülesandeid, väljakutseid (challange) vms, tagamaks ka nende poolse töö jätkamise. Palume ka seda pingutust hinnata. Sellegi poolest soovitame erahuvikoolidele rakendada võimalust teha lapsevanematele soodustusi perioodi eest kui õppetööd või treeningtegevust ei toimu vältimaks lapsevanemate poolse lepingu lõpetamise.

Viimsi Vallavalitsuse poolt kinnitame, et koroonaviiruse levikuga seoses on Viimsi vallal valmisolek toetada juhtumipõhiselt neid, kes rahaliselt toime ei tule.  Juhul kui perekonnal on eriolukorrast tulenevalt raskusi majandusliku toimetulekuga, kuid pere ei vasta vähekindlustatuse tingimustele, siis saab sotsiaal- ja tervishoiuosakond toetuse määrata erandkorras. Toetuse määramine eeldab menetlust ja sissetulekute ning väljaminekute analüüsi ning tõestamist. Samuti huvikooli osalustasu maksmist.  Taotlust saab täita järgmisel vormil: https://viimsivald.ee/taotlused/huvihariduse-ja-tegevuse-toetus-lapsevanemale. Rohkem infot:  kaija.magi@viimsivv.ee

Mida soovitate nüüd lastel ja noortel oma vaba ajaga teha?
Viimsi noortekeskused on eriolukorra tõttu suletud, kuid Viimsi valla noorsootöötajad on noorte jaoks jätkuvalt olemas sotsiaalmeedia abil!
Igal tööpäeval saavad noored jälgida ja võtta osa noortekeskuste tegevustest, töötubadest ja väljakutsetest. Kui noorel on vaja abi või tuge, siis saab ta seda küsida või suhelda noorsootöötajatega Facebooki ja Instagrami messengeri kaudu.

Noorsootöötajad Facebookis

Noorsootöötajad Instagramis

KULTUUR JA SPORT

Kas Viimsis on raamatukogust võimalik raamatuid laenutada?
Viimsi Raamatukogust on võimalik laenutada ettetellitud ja reserveeritud raamatuid. Raamatuid on võimalik reserveerida telefonil 5688 2673 , e-posti raamatukogu@viimsiraamatukogu.ee või raamatukogu programmi RIKSWEB kaudu.
Ettetellitud raamatud pakitakse ja varustatakse reserveeringunumbriga. Reserveeringunumbrist teavitame telefoni teel või kirjalikult.  Reserveeringunumbriga ja kilekotti pakitud raamatud saate võtta ilma otsekontaktita raamatukogu sissepääsu juures asuvatelt kärudelt. Juurdepääs raamatutele on E-R 11-18. Eriolukorra lõppemiseni pikendab raamatukogu kõik tagastustähtajad automaatselt. Samuti peatatakse sel perioodil tasu viivitatud aja eest. Tagastamisele kuuluvad raamatud saate panna ainult tagastuskasti, mis asub Viimsi Marketi SPA poolse ukse kõrval. Ligipääs tagastuskastidele on  24/7.

Kas spordiväljakutele võib mängima minna? 
Spordiväljakute kasutamine on kuni eriolukorra lõppemiseni keelatud.

EHITUSTEGEVUS JA PLANEERIMINE

Kas on muutunud midagi projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade väljastamises?
Projekteerimistingimuste ja ehituslubade menetlemine toimub tavapäraselt. Materjalid esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu. Ehitus- ja kommunaalvaldkonna töötajad teevad tööd kaugtöö kaudu ja on kättesaadavad telefoni ning e-posti teel.

Kasutuslubade menetluses ei tehta praegu paikvaatlusi. Hädavajalike objektide paikvaatluse tegemise otsustame juhtumipõhiselt koos tellija, valla ja Päästeameti esindajaga. Konsultatsiooni soovi või küsimuste korral pöörduda vastava järelevalve osakonna spetsialisti poole telefon või e-posti teel.

PÄÄSTETEGEVUS

TERVIS

ETTEVÕTLUS