Toimus LIFE UrbanStorm projekti seminar

09. juuni 2021
Pildil  hetk LIFE UrbanStorm projekti seminarilt

Täna, 9. juunil toimus Viimsi raamatukogus Balti Keskkonnafoorumi (BEF) ja Viimsi Vallavalitsuse eestvedamisel LIFE UrbanStorm projekti raames järjekordne sademeveele ja säästlikele sademeveelahendustele pühendatud seminar. Seekord keskenduti kohalikele omavalitsustele erinevate praktikate ja testalade lahenduste tutvustamisele ning anti ülevaade kavandatavatest sademevee puhastuslahendustest ja teavitustööst.

Balti Keskkonnafoorumi esindaja Kai Klein tegi ettekande rohenügimisest ja esitles võimalusi sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamisest Tallinna linna näitel. Rohenügimine on projektliikumine, mis põhineb 17 erineval kestliku arengu ülemaailmsel eesmärgil (sh kliima, elurikkuse ja ökosüsteemide alased tegevused), mis aitab kaasa kliimamuutustega kohanemisele. Sellest, mida peaksid kohalikud omavalitused tegema rohepöörde kiirendamiseks, loe lähemalt BEF kodulehelt.

Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna kommunaalvaldkonna peaspetsialist Taavi Valgmäe tutvustas osalejatele sademevee puhastussüsteemi ja kaugmonitooringu rajamise plaani, mida on kavas rakendada valla viiel uuel pilootalal. Tegemist on rahvusvahelise sademeveeprojekti "CleanStormWater" raames rajatavate uute testaladega, mida plaanitakse monitoorida reaalajas. Viimase ellu viimiseks automatiseeritakse muuhulgas seni manuaalselt teostatud sademevee proovivõtmine.

Eesti Maaülikooli esindaja ning ehitus- ja kommunaalosakonna säästlike sademeveelahenduste vanemspetsialist Gen Mandre andis ülevaate säästlike sademeveelahenduste loomise eelistest ja üleüldisest protsessist. Maaülikooli professor Valdo Kuusemets esitles aga LIFE projekti raames valminud uut koolitusprogrammi. LIFE projekt panustab üha enam inimeste teadlikuse tõstmisele nii kaasaegsete infomaterjalide kui ka täiendkoolituse abil, suunates omavalitsusi rohkem säästlikke lahendusi kavandama ja muutuva kliima tingimustes avalikule ruumile teistmoodi lähenema. 2021. aasta sügisel algavad kursused, mis on mõeldud eeskätt kohalike omavalitsuste spetsialistidele ja inseneridele-projekteerijatele, käsitledes põhjalikult säästlike sademeveesüsteemide loomist, materjalide, tehnikate valikuid ning lõpuks ka rajatiste hooldamist.  

Valla ehitus- ja kommunaalosakonna transpordi vanemspetsialist Imre Saar veab sademevee töörühma, mille eesmärgiks on tagada erinevates kohalikes omavalitsustes säästlike sademeveelahenduste laialdasem kasutuselevõtt. Töörühmas olelemine annab nii uusi teoreetilisi teadmisi ja  toob lauale ka praktiliste näidete analüüsid. Töörühmas osalejatel on võimalik vahetult konsulteerida LIFE projekti ekspertidega. Rühmas osalemiseks tuleb saata e-kiri imre.saar@viimsivv.ee.  

Seminarile pani punkti Viimsisse rajatud kahe sademevee säästliku lahenduse testala, parkla ja mõisapargi testpiirkonna,  rajamise protsessi tutvustamine. Seejärel siirduti seminaril osalenutega ühisele testalade ringkäigule. 

Viimsi vald on juhtpartner projektis „Jätkusuutlike ja kliimamuutustele vastupidavate linnaliste sademeveesüsteemide arendamine omavalitsustes“ ehk lühemalt „LIFE UrbanStorm“. Vaata lisa projekti koduleheküljelt https://urbanstorm.viimsivald.ee.