Oluline info viimsilasele seoses eriolukorra lõppemisega!

19. Mai 2020
uudis

HARIDUS-, NOORSOO- JA KULTUURIASUTUSED

  • Kõik valla koolid jätkavad distantsõppega kuni kooliaasta lõpuni (9.06.2020).
  • MLA Viimsi lasteaiad on avatud alates 18.05.2020.
  • Viimsi Raamatukogus jätkub kontaktivaba laenutus kuni 30.06 (raamatukogud külastajatele suletud).
  • Viimsi Noortekeskuses on kuni 26.07 lubatud üksnes huviringide tegevus kuni 10 liikmelistes gruppides.    
  • Rannarahva Muuseum on avatud.
  • Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste ruumide (sh spordikomplekside), avalike spordiväljakute ning välijõusaalide kasutamisel tuleb kinni  pidada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest ja ruumi valdaja poolt kehtestatud reeglitest.
  • Viimsi Huvikeskus on avatud alates 18.05. Huvitegevust viiakse läbi väikestes gruppides, järgitakse hügieenireegleid ja distantsi.

LIIKUMISPIIRANGUD VIIMSI VALLA HALDUSTERRITOORIUMIL ASUVATEL VÄIKESAARTEL

  • Alates 18.05.2020 lubatakse Leppneeme-Kelnase laevaliinil parvlaev Wrangö 40 reisijat ühe reisi kohta ja eelmüügist ei müüda pileteid turismigruppidele. Korraldus kehtib kuni 30.06.2020. Vastavalt olukorrale võib vallavalitsus anda välja täiendavaid korraldusi. Muud piirangud (nt sissekirjutuse nõue) kaovad.

VIIMSI VALLA AVALIKUS RUUMIS ASUVATE VÄLIJÕUSAALIDE SPORDI- JA MÄNGUVÄLJAKUTE KASUTAMINE

  • Kõik väljakud on alates 18.05 taas avatud. Kasutamisel pidada silmas 2+2 reeglit.

PÄEVAKESKUS

  • Päevakeskus alustab tegevustega sügishooajal.