Ootame meeskonnaga liituma merenduse vanemspetsialisti!

26. Nov 2019
töökuulutus

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et kandideerijal ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, ning CV koos lühikese motivatsioonikirjaga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 16. detsembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Merenduse vanemspetsialist" või kandideeri SIIN