Pakendikotid eramajadele ja konteinerid korteriühistutele

05. aprill 2021
Pildil erinevad pakendijäätmed

Pakendijäätmete kogumine aitab hoida keskkonda ja vähendab olmejäätmete hulka. Viimsi vallas võib pakendijäätmed tasuta viia avalikku kogumispunkti või tellida oma majapidamisele pakendijäätmete tekkekohal kogumise teenuse - seda nii eramajade kui ka korteriühistute puhul.

Viimsi vald sõlmis käesoleva aasta märtsis pakendijäätmete kogumise lepingu kolme erineva teenusepakkujaga. Vallas asub kokku 24 avalikku pakendijäätmete kogumispunkti ning need on jagatud võrdselt kolme taaskasutusorganisatsiooni vahel. Samuti pakuvad kõik organisatsioonid tasuta tekkekohal kogumise teenust, mille saab tellida nii eramajaomanik kui ka korteriühistu otse oma elamu juurde. See on väga mugav võimalus pakendeid liigiti koguda ja ringlusse anda.

Eramajade omanikele annab teenusepakkuja suure kilekoti, kuhu saab koguda kõik kodus tekkivad pakendijäätmed. Paber- ja papp-pakenditest sobivad sinna puhtad ja kuivad pappkastid ja -karbid, paberkotid, pakkepaber. Samuti plastist, metallist ja klaasist tarbekaupade, toiduainete, jookide, kosmeetika- ja hooldus- toodete pudelid, karbid ja topsid, kilekotid, konservikarbid, kanistrid, alumiiniumpurgid, metallkorgid ja -kaaned, piima- ja piimatoodete, mahla- ning veinipakendid ja muust materjalist joogipakendid. Klaaspudelid ja -purgid on samuti pakendikotti väga oodatud, kuid hea oleks, kui korgid ja kaaned on eemaldatud ja kotti pandud eraldi. Pakendid peavad olema puhtad, vajadusel veega loputatud, näiteks jogurtipakid, salatikarbid jms.

Lepingut sõlmides antakse tellijale info pakendi veograafikuga. Äraveo hetkeks peab panema pakendikoti aia taha või hoovis nähtavale kohale. Vedaja viib selle ära ja jätab asemele uue tühja koti. Kui kotti pole võimalik õigel päeval välja panna, tuleb sellest vedajale teada anda vähemalt kaks tööpäeva enne veopäeva. 

Teenus on eramajaomanikele tasuta, kuid teatud juhtudel võivad rakenduda lisatasud – näiteks siis, kui pakendikott ei ole õigel päeval välja pandud ning teenusepakkujat ei ole sellest teavitatud. Samuti kohustub tellija tagama, et pakendikotis on üksnes sobivad pakendid. Kui sinna on pandud midagi, mis ei ole pakend (nt toidujäätmed) võib teenusepakkuja rakendada lisatasu. Pakendikott peab olema läbipaistev, sest muul juhul eeldab teenusepakkuja jäätmete mittesobivust ning võib samuti rakendada n-ö tühisõidu tasu. 

Pakendikoti äravedu toimub kahe kuni nelja nädala järel, täpsem graafik oleneb teenusepakkujast. Infot selle kohta saab vastava pakkuja veebilehelt, infotelefonilt või Viimsi valla koduleheküljelt

Korteriühistul (KÜ) on samuti võimalik tellida eraldi pakendijäätmete kogumise konteiner ja teha seeläbi pakendite liigiti kogumine ja ära andmine elanike jaoks mugavamaks. Teenus sisaldab tasulist konteineri renti ning selle tühjendamist vastavalt graafikule. KÜ mahuti tühjendamine toimub kõige tihedamalt üks kord nädalas, kuid täpne veograafik pannakse kokku arvestades optimaalseid võimalusi. 

Korteriühistu võib pakendite kogumiseks kasutada ka oma konteinerit, aga sel juhul peab konteiner vastama teatud standarditele. Kui KÜ soovib hakata kasutama oma konteinerit peab igal juhul eelnevalt teenusepakkujaga konsulteerima, kas olemasolev mahuti vastab ettenähtud normidele.

Eestis tekib aastas elaniku kohta ligikaudu 311 kg ehk veidi vähem kui neli 800-liitrist konteineritäit olmejäätmeid. 25-30 protsenti olmejäätmete kogumassist ning mahuliselt koguni 60 protsenti sellest moodustavad pakendijäätmed. Kokku tekib Eestis ca 200 000 tonni pakendijäätmeid aastas. Kui see kõik ladestada prügilatesse, kataks see 10 m kõrguse kihina 1,5 hektarit maad ehk moodustuks kolmekordse maja kõrgune, kahe ja poole jalgpalli väljaku suurune kokku pressitud pakendijäätmete kuhi. Seetõttu on pakendijäätmete liigiti kogumine äärmiselt oluline. See aitab hoida loodust ja säästab ka majapidamiste eelarvet olmeprügi arvelt.

Viimsi vallavalitsuse keskkonna vanemspetsialisti Toomas Luhse sõnul on tegu suurepärase võimalusega ise midagi keskkonna heaks ära teha. „Pakendid moodustavad olmejäätmetest suure osa ning nende suunamine taaskasutusse on meie kõigi ülesanne. Lisaks rohelisemale jalajäljele on see rahaliselt mõistlik, sest olmejäätmete hulk ja äraveo vajadus väheneb. Pakendijäätmete äravedu on tasuta teenus, millega liitudes ei ole enam vaja liigiti kogutud jäätmeid viia avalikku pakendipunkti. Need saab ära anda väga mugavalt otse koduukselt,“ lisas ta.
 
Täpsemate teenuse tingimustega tutvumiseks palume ühendust võtta teenusepakkujaga. Viimsi vallas pakuvad pakendite tasuta tekkekohal liigiti kogumise teenust nii eramajadele kui ka korteriühistutele kolm organisatsiooni.

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
Aadress: Mustamäe tee 24, 10 621 Tallinn
Telefon: 640 3240
E-post: eto@eto.ee
https://www.eto.ee

MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
Aadress: Vana-Narva mnt 26, 74114 Maardu
Telefon: 633 9240
E-post: info@pakendiringlus.ee
https://pakendiringlus.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) 
Aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Telefon: 681 1480
E-post: info@tvo.ee
https://www.tvo.ee