Rahnude purustamise lõhkamistööd Kelnase külas

10. Sept 2021
Pildil sõna teade

Alates 10. septembrist kuni 1. detsembrini võivad toimuda Kelnase külas Luigi kinnistul rahnude purustamiseks lõhkamistööd.

Lõhketöö luba nr LTL-33-21 on väljastatud Spark & Stone Concept OÜ-le teostamaks lõhketöid Kelnase külas Luigi kinnistul (89001:001:1247). Lõhketööd teostatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud lõhketööde projekti kohaselt ning enne ohtlikuma lõhketöö algust teavitatakse lõhketöö toimumisest ka Politsei- ja Piirivalveametit. 

Lisainfo