Randvere tee suletud 20. juuli hommikust

19. juuli 2021
Liiklusmärk

AS TREV-2 Grupp jätkab Randvere teel teedeehituslike töödega ja alates 20.07.2021 hommikul kella 7:00-st on Randvere tee lõigul Hundi tee kuni Mereranna tee taas suletud. Samuti suletakse Randvere jalg- ja jalgrattatee lõigul Hundi tee kuni Heki tee. Bussiliiklusele jääb teelõik avatuks.

Ehitustööde piirkonnas jätkatakse freesimistöödega, mille käigus teostatakse Randvere kergtee, sõidutee servade, ohutussaarte ja tehnovõrkude asukohtades teekatte läbifreesimised. Ühtlasi alustatakse uue jalgtee muldkeha ehitustöödega ning sademeveetorude paigaldustöödega. 

Ümbersõidu üldskeem:
Randvere tee ja Põldheina tee skeem

Kergliikluse ajutine skeem:

Kergliikluse ajutine skeem