RMK lõi uue kaardi metsatööde jälgimiseks!

12. juuni 2019
tekst

RMK lõi metsatööde kaardi, mis võimaldab igaühel vaadata, kus asub RMK mets just tema kodukandis ja kaugemalgi ning millised tööd on metsas toimunud ja sinna kavandatud. Metsatööd hõlmavad kogu metsa eluringi – uue metsapõlve rajamist, kasvatamist, hooldamist ja raiumist. Kaardi avavaates on rohelisega kuvatud kogu RMK valduses olev maa ja punasega eristatud rangelt kaitstavad metsad ja teised looduskooslused.

Vaata RMK metsatöödekaarti SIIT

NB! Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda kavandatud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel (maapind liiga kuiv või märg), loodusjõudude puhul (tormid, metsatulekahjud), metsakahjustuste korral (üraskid, juurepress, ulukid) kui ka kavandamise muudatuste tõttu (muudatused töökorralduses, kokkulepped kogukondadega jms). Kaardil ei kajastu liikide ja elupaikade kaitseks ja taastamiseks tehtavad looduskaitsetööd kaitsealustel aladel. Samuti raadamised, mille järel maa otstarve muutub, näiteks rajatakse metsa asemel tee, põllumajanduslik maa või hooned. Ega sanitaarraied, mida tehakse metsakaitselistel eesmärkidel.