Teekatete pindamistööd

20. juuli 2021
Pindamine

Juulikuu esimestel nädalatel algasid käesoleva aasta pindamistööd, mida tehakse ühtekokku kogumahuga 9,2 kilomeetrit.

2021. aasta pindamistööde teostaja leidmise riigihankel tunnistati edukaks Tallinna Teede Aktsiaselts pakkumus. Pindamistööde maksumus on ligikaudu 123 400 eurot (koos KM-ga) ning tööd seisnevad graniitkillustikuga kahekordse, pooleteisekordse ja ühekordse (ehk ülepindamise) katte ehitamisel. Tööde tulemusena saavad järjekordsed killustiku- ja freespurukattega teed tolmuvabaks, ilmastikukindlamaks ja olemasoleva katte ülepindamisel pikendatakse teekatte eluiga. Tööde omanikujärelevalvet teostab OÜ Esprii.

Esialgne kava on pindamistöödega lõpetada juulikuus, aga seda võivad mõjutada ilmastikutingimused (kuumad ilmad), millisel juhul tööd kanduvad augustisse.

Osaliselt või täielikult saab pinnatud ühtekokku 60 teed, mis moodustavad ligikaudu 34 000 ruutmeetrit teepinda. Pinnatud saavad Krillimäe tee, Laiamäe tee, Võrkoja tee, Voldemari tee, Keriukse tee, Lõosilma tee, Kordoni 19-23 tee, Korduni põik, Kaevumäe tee, Kaevuaia põik, Tammiku tee lõpp, Matka tee, Järve tee põik, Madruse tee, Käokinga tee, Kasteheina 10-16 tee, Muuga põik, Varju põik, Tammeranna tee, Kreiukseranna tee, Soone tee, Kivitamme tee, Annuse põik, Männioru tee, Vardi tee 13 põiktee, Randvere terviseraja tee ja parkla, Linda põik tee, Kõivu tee, Leppniidu tee, Allika tee, Suurevälja tee, Rannavälja tee kaheksa põikteed ning Rannavälja põik neli põikteed. 
Pindamistööde käigus pinnatakse üle järgnevad amortiseerunud kattega lõigud: Nurmela tee, Nurmenuku tee, Nõmme tee, Saare tee, Rannapiiri tee, Hallikivi tee, Koduranna tee, Kurekella tee, Kasemetsa tee, Palumetsa tee, Salumetsa tee, Kajaka tee, Silva tee, Sambla tee, Muuli tee (kaks lõiku), Tammekivi tee kurv ja Pääsukese tee lõpp. 

Pindamine

Ühekordse pindamise käigus laotatakse teekate ühe bituumeni ja ühe graniitkillustiku kihiga. Pooleteisekordse ja kahekordse pindamise korral kaetakse tee ka teise peenema graniitkillustiku kihiga

Tööde teostamisega võib piirkonnas esineda liikluskorralduste muudatusi ja palume olla kõigil liiklejatel tähelepanelikud ja pinnatavate teede äärde sõidukeid tööde perioodil mitte parkida.