Teekattemärgistuse eemaldustööd Haabneemes

26. juuli 2021
Teekattemärgistuse eemaldustööd

26. juuli õhtul teostatakse Haabneemes Randvere teel ja sellega ristuvatel tänavatel (Ravi teel, Kaluri teel, Rimi sissesõidul, Karulaugu teel) teekattemärgistuse eemaldust. Tööde käigus eemaldatakse kõrgsurvepesu meetodil vana ülekäiguradade plastikmärgistus ning Randvere tee eraldussaar, mis kitsendab liikumist Rimi kaupluse esisel lõigul. Tööde mahuks on ligikaudu 113 m2 plastikmärgistuse eemaldamine, töid teostab KMG OÜ.

Senised ülekäigurajad saavad uue märgistuse lähinädalatel ja markeerimistööde käigus ühtlustatakse kattemärgistus teiste ülekäiguradadega (märgised 945a ja 946d asendatakse märgisega 946a). Randvere tee eraldussaar (mis asub enne Rimi kauplust) on põhjustanud palju liiklusohtlikke olukordi, kus liiklejatele pole selge, kas reastutakse Rohuneeme suunale või toimub manööver Rimi parklasse. Nii on kergliiklejatega ristumisel aset leidnud erinevad ootamatud ja liiklusohtlikud olukorrad.

Et selliseid olukordi ära hoida ja liiklusohutust tõsta, taastatakse sõiduteel projektijärgne liikluslahendus. See tagab selgema liikluskäitumise ja erinevad liiklejagrupid oskavad teineteisega arvestada, jäävad ära mitmeti tõlgendatavad olukorrad. Jalakäijatel on näha sõidukite manöövrid ja kõik liiklejagrupid teavad ette arvestada manöövritega ja mõistavad neid üheselt. Rimi juures olev ülekäik sai ka eraldi valgustuse, millega loodi ohutumad tingimused tee ületamisel, ka üldvalgustus parandas märgatavalt nähtavust. Markeeringute muutmise ja valgustuse koostoimes säilib ülekäigurajal ohutu lahendus. Perspektiivis on kavas antud ülekäik varustada ohutust tõstvate nutilahendustega.