Teeme Ära 2+2 talgupäev Viimsis

29. aprill 2021
Pildil illustratsioon päike, lained sinisel taustal, peal kiri teeme ära 2+2 talgupäev

Sel aastal kutsub Teeme Ära kampaania märkama ja toetama meid ümbritsevat elurikkust, pöörama tähelepanu toidu raiskamisele ja ohutule 2+2 tegutsemisele. 

Vaata, millised on talguplaanid Viimsi eri paigus:

  • Laiaküla alustab talgutega 1. mail kell 10. Lisaks kodude aiatagustele on plaanis koristada ringteid, haljasalasid avalikul maal, kergliiklusteid, bussipeatuste taguseid jms. Täpsemat info saab külalisti kaudu või kirjutades kristiina.kagu@laiakyla.ee.
  • Miiduranna küla keskendub 1. mail toimuval talgupäeval koduaia elukeskkonna edendamisele, innustades koduaeda putukahotelli ehitama aga ka kodutänavate, mereäärse alade koristamisele. Lisaks saabub talgupäevaks 20 tonni mulda, mis on planeeritud veemõõdusõlme haljastamiseks. Lisainfot jagavad külavanem Eero Hammer, tel. 505 1292 ja Miiduranna külaseltsi eestvedaja Moonika Aasna, tel. 5553 0506.
  • Püünsis on 1. mail välja kuulutatud samuti 2+2 talgupäev ehk igaüks võtab ette meelepärased ja jõukohased kevadkoristuse tegevused, mida saab teha kahekesi või pereringis. Lisainfot jagab külavanem Esta Järv tel. 521 3314.

  • Rohuneeme küla talgud saavad alguse 1. mail kell 11. Plaanis on pinkide värvimine külaplatsil ja mereranna ning metsaaluse puhastamine. Keha turgutatakse talgusuppi süües. Loomulikult saab tegutseda ka iseseisvalt ja pere keskel oma koduaia lähedal.  Lisainfo Rohuneeme külaseltsi eestvedajalt, Anneli Popell, tel. 526 3000.

  • Leppneeme küla alustab talgutega 1. mail kell 12. Täpsem korraldus selgub jooksvalt olenevalt osavõtjate arvust. Lisainfot jagab külavanem, Darvy Kõdar, tel. 5349 8241.

  • Äigrumäe  talgupäev algab 1. mail kell 10 külaplatsil kogunemisega. Koristada plaanitakse tänavate ääred, metsaalune ja külaplats. Täpsem info talgujuhilt Piret Simmo, tel. 504 8696

  • Pärnamäe küla 1. ja 2. mail toimuvad kevadtalgud keskenduvad lisaks looduse koristamisele ka kodukoristuse käigus tekkinud prügi ja kasutust mittevajavate asjade kokku kogumisele ja äraveole. Ürituse lisainfot vaata Facebookist või küsi Pärnamäe küla talgujuhilt Kärol Tohver, tel. 5665 1216 ja külavanemalt Siiri Visnapuu, tel. 501 2517.

  • Tammneeme küla talgupäev toimub aga 8. mail, algusega kell 11. Kogunetakse ajaloolisel sadama-alal, misjärel vaadatakse koos üle sekkumist ja koristamist vajavad olulised kohad. Nii saavad külaelanikud 1. mail keskenduda oma aias ja maja ümber askeldamisele. Lisanfo Tammneeme külavanemalt, Raivo Kaare, 503 4247.

Kui Sinu küla ei olnud antud loetelus, võta julgelt ühendust oma külavanemaga. Õige kontakti leiad viimsivald.ee/kulad-ja-alevikud 

Vallavalitsuse jagas kõikidele, kes soovisid koristada valla avalikku ruumi (rannad, teeääred, haljakud, külaplatsid jms), kilekotte ja/või töökindaid. Vallavalitsus tuleb järele ja viib ära kõik kotid ja kogutud prahi, mille talgulised teede äärtest, haljasaladelt ning mujalt kogukondlikust ruumist kokku korjavad. Teavita kogutud prahi asukohast e-posti aadressil kristjan.jarv@viimsivv.ee või helista telefonil 602 8853

Jõudu kõigile talgulistele!