Vajame Sinu abi, et saaksime kodumajapidamistesse soodsalt biojäätmete kompostreid soetada!

15. Sept 2020
pilt

Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud taotlusvooru kohalikele omavalitsustele toetamaks jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist, biojäätmete käitlemist ning vajaliku inventari soetamist. Toetuse määr on 90% ja omaosaluse määr 10% kompostri hinnast.

Seoses avatud taotlusvooruga planeerib Viimsi Vallavalitsus biojäätmete käitlemiseks vajalikku inventari ehk kodukompostrite hankimiseks esitada taotluse. Taotlusvooru eelarve on 1 400 000 eurot. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne toetuse määr on 90%. Taotlusvoorust võivad võtta osa 79 kohaliku omavalitsust. Selge on see, et kõikidele omavalitsustele raha ei jätku ning tegemist on võistleva taotlusvooruga. Selleks, et taotlusega esitatud hanke soov oleks põhjendatud vajame sinu (Viimsi elaniku) abi.

Rahastuse korral tuleb kinnistuomanikul, kellele komposter üle antakse, tasuda Viimsi Vallavalitsusele kompostri omaosaluse määr (kuni ca 30 eurot). Kodukomposter on kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs.

Toetuse taotlemiseks peab olema omavalitsusel info, kui paljud majapidamised on huvitatud kodukompostri soetamisest. Rahastuse korral korraldab Viimsi Vallavalitsus kompostrite ostmiseks hanke. 

Huvi korral palume täita taotlus SIIN. Taotlust saab täita kuni 25.09.2020. Taotluse täitjate põhjal hakkame taotluse rahastuse korral ka majapidamistele kompostreid üle andma.