Valla teedel alustati asfaltteede remonttöödega

26. Mai 2020
pilt

Mai lõpust kuni juuni lõpuni teostatakse erinevatel valla avalikel teedel aukude lappimistöid ja kahjustunud asfaldiga teelõikude remonti. Tööde käigus saavad osad lõigud uue asfaltkatte ning mitmetes kohtades remonditakse lisaks asfaltkatte aluseid.

Vallavalitsus viis läbi riigihanke 2020. aasta asfaltbetoonkatete remonttööde teostaja leidmiseks, kus tunnistati edukaks AS TREF Nord pakkumus.

Asfaltbetoonkatete lappimistööd teostatakse kogumahus 11 000 m2. Kogumaht jaguneb omakorda põhimahuks (kevadised tööd) ja lisamahuks (sügisesed tööd). Töö põhimaht 9000 m2 teostatakse enne 30. juunit 2020. Töö lisamahu 2 000 m2 teostamise tähtaeg on 13. september 2020. Asfalteerimistööde ühe ruutmeetri maksumus on 12,77 eurot käibemaksuga ja aluse ehituse ühe ruutmeetri maksumus on 4,92 eurot käigemaksuga. Tööde omanikujärelevalvet teostab valla teemeister.

Asfalteerimistööde raames teostatakse vana asfaltbetoonkatte freesimine, vajaduse korral uue aluse ehitus, katendikihi omavahelise nakke parandamiseks aluskihi kruntimine bituumenemulsiooniga ning uue asfaltkatte ehitus. Katendi markeerimistööd teostatakse peale asfalteerimistööde lõppu markeerimistööde teostaja poolt.

Suuremad tööd teostatakse järgmistel teedel: Reinu tee (Leppneeme külas asuv lõik), Sarapiku tee, Nugise tee, Nurme põik, Nurme tee, Teigari tee, Rannapere jalgtee, Hundi tee, Leppneeme sadama tee, Kelvingi küla teed ja Tammneeme tee. Asfaltbetoonkatete remonttööde hulka kuulub lisaks väiksemamahulisi asfalteerimistöid alates erinevate aukude ja võrkpraguliste kohtade parandamisest.

Tööde teostamisega võib piirkonnas esineda liikluskorralduste muudatusi ja palume olla kõigil liiklejatel tähelepanelikud. Asfalteerimistööde perioodil palume teede äärde sõidukeid mitte parkida!