Vallavalitsuse 05.02.2019 istungi päevakord

04. Veebr 2019

 

 1.  Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusosakonna juhataja.
 2. Randvere külas katastriüksuste Vesiniidu tee 1 jagamine ja Vesiniidu tee 3 ning Vesiniidu tee piiride muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 3. Viimsi Vallavalitsuse 19.06.2018 korralduse nr 355 "Viimsi alevikus Aiandi tee 15a ehitise teenindamiseks vajaliku maa, maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta" muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 4. Viimsi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine: Ranna tee 13b. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 5. Viimsi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine: Kesk tee 13. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 6. Ettekirjutus-hoiatus ehitise lammutamiseks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 7. Töögrupi moodustamine Haabneeme alevikus ja Miiduranna külas asuvate maagaasitrasside omanike väljaselgitamiseks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 8. Pärnamäe külas asuva transpordimaa omandamine: Kiilu mü. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 9. Koha-aadressi muutmine Pärnamäe külas katastriüksusel Kiilu. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 10. Koha-aadressi muutmine Pärnamäe külas katastriüksusel Suur-Kaare tee V. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 11. Koha-aadressi muutmine Pärnamäe külas katastriüksusel Soosepa 2 maatükk 3. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 12. Koha-aadresside muutmine Pärnamäe külas katastriüksustel Soosepa tee laiendus 1, Soosepa tee laiendus 2, Soosepa tee laiendus 3, Soosepa tee laiendus 4. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 13. Koha-aadressi muutmine Haabneeme alevikus katastriüksusel Heldri. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 14. Koha-aadressi muutmine Metsakasti külas Loosivälja tee 18a. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 15. Koha-aadressi muutmine Randvere külas katastriüksusel A/ü Kratt üldmaa. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 16. Koha-aadressi muutmine Pringi külas katastriüksusel Reinu pumbajaam. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 17. Lihthankemenetlusena läbiviidava riigihanke „Viimsi Kooli skatepargi rekonstrueerimine“ komisjoni moodustamine ja hanke korraldamine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 18. Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedade, Väikese Päikese lasteaia ja Püünsi Kooli lasteaia rühmade komplekteerimise komisjoni moodustamine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem,
 19. Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise komisjoni moodustamine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 20. Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 määruse nr 1 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi valla töökorralduses“ muutmine. Ettekandja: Helen Rives.