Vallavalitsuse 05.05.2021 istungi päevakorra projekt

03. Mai 2021
Pildil kirjas vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla sademeveesüsteemide kasutamise eeskiri
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja
Kaasettekandja: Leeles Lilleorg, jurist
 
2. Vallavolikogu määrus: Ranna eeskirjade kehtestamise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021-2030 (II lugemine)
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
4. Vallavolikogu otsus: Viimsi alevikus ja Pärnamäe külas asuvate Suur-Kaare tee L12 ja Vehema tee 25 kinnistute vaheliste piiride muutmiseks ja kinnisasja osa otsustustkorras võõrandamiseks nõusoleku andmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 235145 „Viimsi Vallavalitsuse autopargi pesuteenus 2021-2023“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 05.02.2020 korralduse nr 61 „Viimsi Vallavalitsuse osalemine välisprojektis „LIFE UrbanStorm“ ning projektirühma koosseisu kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Hüpoteegi ümbertõstmiseks loa andmine (Tammeõie tee 7)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Jaagu, Tammneeme küla)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti küla, kinnistu Osvaldi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Leppneeme külas kinnistute Lännemäe tee 22 ja Lännemäe tee 23 jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine 2021. aastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Randvere Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Kunstikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Pärnamäe küla üldkoosolek ja külavanema valimised
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär