Vallavalitsuse 13.10.2021 istungi päevakorra projekt

11. Okt 2021
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: EL LIFE programmi taotlusvooru projektiidee kooskõlastamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Transpordimaa omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmine Nurmela tee L1 kinnistule Adven Eesti AS kasuks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Aruheina tee 12 kinnistule Viimsi valla kasuks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Lähiaadressi muutmine Haabneeme alevikus hooneosal Tammepõllu tee 9-35/36
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kordoni tee 16
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kordoni põik 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Krati tee 17
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Remmelga tee 3
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mustasauna tee 10
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kraaviaia tee 4
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kaevuaia tee 11
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Pihlaka tee 11
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammenurme tee 14
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Luua tee 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammekännu tee 68
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammekännu tee 70
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
17. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Krati tee 15
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
18. Vallavalitsuse korraldus: Kaitseala valitseja nõusoleku andmine raieks Lubja klindiastangu maastikukaitsealal
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
19. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
20. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
21. Vallavalitsuse korraldus: Püünsi Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
22. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursikomisjoni moodustamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
23. Vallavalitsuse korraldus: Soodustuse andmine spordiklubile Ookami
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem