Vallavalitsuse 15.09.2021 istungi päevakorra projekt

13. Sept 2021
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu määruse „Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord“ muutmine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu otsus: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks jaoskonnakomisjoni koosseisude kinnitamine
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Ettekirjutus-sunniraha ja asendustäitmise hoiatus, Rannakuuse tee 10
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Lõunakülas / Storbynis Schmidti katastriüksusel ja hoonetel (uus lähiaadress: Männiku tee 54 // Schmidti)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Lõunakülas / Storbynis Looduse katastriüksusel ja hoonetel (uus lähiaadress: Männiku tee 2a // Looduse)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Lõunakülas / Storbynis Kiriku katastriüksusel ja hoonel (uus lähiaadress: Männiku tee 58 // Kiriku)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mureli põik 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kasekännu tee 58
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Metsateatise kooskõlastamine Leppneeme-Tammneeme maastikukaitsealal
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 238565 „HEV õpilastele õppevahendite ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, pakkujate kvalifitseerimine ning lepingute sõlmimine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Nõuete laekumise lootusetuks tunnistamine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja