Vallavalitsuse 18.11.2020 istungi päevakorra projekt

17. Nov 2020
pilt

1. Vallavolikogu otsus: Metsakasti külas, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu otsus: Viimsi vallas Püünsi külas asuva Pikaneeme maaüksuse osaline kasutusse andmine MTÜ-le Püünsi Külaselts külaplatsi rajamiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Raamatukogu üüri ja eriteenuste hinnad
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 229007 „Maastikuvõimekusega kastiauto kasutusrent“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke „Viimsi valla kütuse hange 2021 - 2024“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Kinnisasjade omandamine (Katkuniidu põik L1, Puuhaldja tee L1, Mäehaldja tee L1 ja Mäehaldja haljak) ja nõusoleku andmine hüpoteekide kustutamiseks (OÜ Randvest)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingu sõlmimiseks Halli tee 5 ja Halli tee 7
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevikus, kinnistu Iirise tee 5 detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Randvere küla, Tammenurme tee 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe külas katastriüksuse Okka jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Muuga külas katastriüksusel Muuga sadam 102
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Krati tee 4
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Noortekeskuse liitumine ja osalemine mittetulundusühingus Eesti ANK
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Prangli Rahvamaja struktuuri kinnitamine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse protokolliline otsus: arvamuse andmine osaühing Karimus keskkonnaloa projektile
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem