Vallavalitsuse 22.01.2019 istungi päevakord

21. Jaan 2019

 

 1. Vastutavate ja allkirjaõiguslike isikute määramine 2019. aasta eelarve kulude täitmise eest. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusosakonna juhataja.
 2. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Randvere külas, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 3. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Haabneeme alevikus, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 4. Lubja külas katastriüksuste Uuetoa ja Tuletorni puiestee L1 jagamine ja piiride muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 5. Lihthanke „Mõisaranna tee parkla rekonstrueerimine“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 6. Liiva sõelumine ja adru koristamine Haabneeme rannas 2019-2021. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 7. Isiklike kasutusõiguste seadmine Viimsi Vesi Aktsiaselts kasuks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 8. Isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter Aktsiaselts kasuks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Viimsi valla kasuks isiklike kasutusõiguste seadmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 10.  Viimsi Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldus nr 2 kehtetuks tunnistamine ning metsateatiste kooskõlastamine Mäealuse maastikukaitsealal Pärtlemetsa kinnistul. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 11. Viimsi discgolfi raja projekteerimise ja ehitamise hankelepingu sõlmimine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 12. Eluruumi tasuta kasutada andmine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem.
 13. Konkursi "Viimsi Jõuluvalgus 2018" tulemuste kinnitamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 14. Soodustuse andmine Spordiklubile Viimsi Veeklubi. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem.
 15. Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemiate ning elutöö preemiate määramine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem.
 16.  OÜ-ga Meedium sõlmitud Viimsi Teataja väljaandmise ja levitamise lepingu muutmine. Ettekandja: Elis Mäeots, kommunikatsioonijuhi kt.
 17. Viimsi valla 100. juubeliaasta logo kinnitamine. Ettekandja: Elis Mäeots, kommunikatsioonijuhi kt.